Венецианска мазилка на варова основа Era Veneziana

Цветове:

По каталог  

 

Разходна норма:

0,500 – 0,600  кг/ m2

 

Нанасяне:

Нанася се върху идеално шпаклована и подготвена основа

Грундира се с дълбоко проникващ грунд или NOVAPRIMER, след което се нанася мазилката с иноксова маламашка. Продуктът позволява комбинация на цветове и микс от техники при полагането. За защита от водни пари, влага и др. е необходимо нанасяне на защитната паста CERA WAX, върху много добре изсъхнала и чиста повърхност .

CERA WAX може да бъде във варианти-безцветна, златна или сребро.

 

 

ERA VENEZINA - Декоративна мазилка на варова основа

 

 

Разходна норма

Цена за лв/кг

Цена за м2

ERA VENEZIANA

 

0.5кг/ m2

 

 

11.40лв.

за бял цвят

 

5,70лв.

 

                           

Приблизителна цена за ERA VENEZIANA с ДДС 6 -7 лв м/2

Цените могат да варират в зависимост от избрания цвят и начин на полагане.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Вид на свързващо вещество: гасена вар, водна дисперсия на винилни съполимери.

Плътност

Era Veneziana: 1,67 +/- 0,05 г/мл

 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поради високата паропропускливост Era Veneziana трябва да се счита за идеалното покритие за всички повърхности, при които е необходимо да се запазят характеристиките на пропускливост.

 

РАЗРЕЖДАНЕ

1.Acrilfix (безцветен акрилен грунд на водна основа): разредете с вода 1:5-1:6.

2.Novaprimer Bianco (акрилен пигментиран фиксатор на водна основа): разредете с вода 50-80%  

3.Marmorino KS Bianco (варова мазилка за изглаждане и довършителни работи): готова за употреба.

Era Veneziana: готова за употреба.  Cera Wax (полиетиленов восък): готов за употреба. Максимално разреждане с вода 100% в зависимост от желания резултат.

Acquadivetro (воден силоксанов консолидатор): Максимално разреждане с вода 30%, коeто се определя на място въз основа на проба.

 

ВНИМАНИЕ

Смесвайте по подходящ начин продукта преди оцветяване и нанасяне. Да не се нанася върху прясно боядисани повърхности и да се изчака подходящо време за „узряване“на повърхността обикновено около четири седмици.

 

ПОДГОТВЯНЕ НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

(Отнася се за атмосферни условия T=25° C,UR=60%)

Повърхността трябва да бъде изцяло гладка, суха, без прах и петна от влага.

За гладки повърхности се препоръчва нанасянето на един слой разреден от Novaprimer Bianco с четка или валяк с фина структура или Acrilfix.

 

След най-малко 4 часа, нанесете един слой от Marmorino KS Bianco с маламашка от неръждаема стомана, за да се постигне желаният ефект, или с друг материал за постигане на  гладка основа.

Елиминирайте евентуално наслагване на продукта.

След най-малко 24 часа, нанесете един слой от Era Veneziana .

След най-малко 8 часа нанесете втори слой от Era Veneziana, след което се изцикля и преди да изсъхне напълно да се полира.

 

Защита и декорация на повърхностните

Възможно е да се защитят и декорират вътрешните повърхности чрез прилагане на Cera Wax (Neutra,Gold,Silver,Bronze). За повече информация вижте техническата листовка за Cera Wax. По-голяма вътрешна и външна защита може да бъде осигурена чрез прилагането на Acquadivetro.

Задължително е да се нанесе Acquadivetro след най-малко 20-30 дни, от нанасянето на Era Veneziana, при подходящи атмосферни условия (T=25° C,UR=60%), за да се позволи на рН на основата да падне под 12. Важно е да се определи степента на разреждане на продукта въз основа на проба на място. Използването на Acquadivetro променя степента на блясък на повърхността, като я матира.

 

ПРЕПОРЪКИ

Продуктът трябва да бъде защитен от замръзване и резки температурни промени по време на целия процес на нанасяне. Не нанасяйте при температура на въздуха, на основата и на самия продукт под +10° C или над +35° C, нито при директна слънчева светлина, нито в/у силно нагрети повърхности (дори вече да са на сянка).

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

С вода, веднага след употреба.

 

РАЗХОД 

Acrilfix: 50-60м2/л в зависимост от вида на основата и абсорбацията Novaprimer: 8-10 м2/лв зависимост от вида на основата и абсорбацията Marmorino KS: 0,8-1 кг/м2.

Era Veneziana: 2-4 км2/кг в зависимост от степента на довършителните дейности.

Cera Wax: 15-20 м2/л в зависимост от вида на основата и абсорбацията Acquadivetro: 7-20 м2/л в зависимост от вида на основата и абсорбацията.

 

ЦВЕТОВЕ

Бял и цветове по каталог Era Veneziana. Era Veneziana предлага избор на светли цветове и използването на устойчиви багрила за външна употреба.

Препоръчваме ви да завършите всяка работа с материали, от една и съща производствена партида.

 

ОПАКОВКИ

От 1 кг;; 20 кг.

 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ СКЛАДИРАНЕ

Материалът има срок на годност в оригинална опаковка 24 месеца, ако се съхранява в закрит склад в плътно затворена опоковко при температура между +5° C e +35° C. Като се има предвид,че продуктите са на варова основа е възможно да има увеличение на вискозитета по време на съхранение.

 

УКАЗАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Директива Direttiva 2004/42/CE: Era Veneziana (боя с декоративни ефекти)

Пределна стойност UE per Era Veneziana (cat A/l):200 g/l (2010) Era Veneziana максимално съдържание 100 g/l di COV.

 

Дразнещ. / Риск от сериозно увреждане на очите. / Може да причини чувствителност при контакт с кожата. / Да се ​​съхранява на недостъпни за деца места. / Да се ​​избягва контакт с очите. / В случай на контакт с очите, незабавно измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ./ Да се ​​носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите и лицето./ При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Етикетиране за опасност по смисъла на директивите 67/548/CEE и 1999/45/CE и следващи изменения и допълнения. Il prodotto deve essere Продукта трябва да се транспортира, съхранява и използва в съответствие с действащите стандарти за хигиена и безопасност; Оставете да изсъхнат напълно остатъчните вещества и ги третирайте като специални отпадъци. За повече информация вижте информационния лист за безопасност.

 

Забележка – представената в тази техническо – информационна листовка информация е на база нашия най-добър опит; въпреки това листовката не поражда поемането на никаква отговорност от страна на нашето дружество за нанасянето на продукта, ако не е под наш пряк контрол. 

Нямате инсталиран PDF плъгин. Можете да свалите файла от ТУК.

ЕRA VENEZIANA Венецианска мазилка на варова основа

ЕRA VENEZIANA е венецианска мазилка на варова основа, с която се постигат декорации от най-висок клас за вътрешни и външни повърхности. Може да се обработи допълнително с различни видове вакси, които повишават както защитата, така и естетическия ефект.

  • Модел: ЕRA VENEZIANA
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв