Уважаеми клиенти,
Във връзка с предстоящите почивни дни имаме празнично работно време:

30.04 - 04.05 | почивни дни

5.05 - 7.05 | 9:00 - 18:00 часа

6.05 | 9:00 - 14:00 часа

 

ANIMAMUNDI PER ESTERNI (ANIMAMUNDI PER ESTERNI) by Novacolor

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПРИЛОЖЕНИЕ 
(Отнася се за условията на околната среда T=25° C,UR=60%) 
Повърхността трябва да бъде идеално гладка, суха и почистена от прах и петна от влага.  
Ако е необходимо възстановете повърхността или консолидирайте основата със специални продукти.
В случай на мухъл, третирайте повърхността с подходящи продукти. Изчеткайте или измийте всички евентуални остатъци от стара или олющена боя.
Отстранете напълно всякакви евентуални остатъци от слоеве на темперни или на основата на вар бои. Отстранете праха, смога и други остатъци посредством четка. 
Върху суха повърхността нанесете един слой от Decofix (грунд) разреден, с четка.  
За непочистени повърхности, като алтернатива е възможно да се нанесе един слой от Novaprimer (воден пигментиран акрилен грунд) разреден, с четка.  

 

Изчакайте за пълното изсъхване на фиксаторът и нанесете първия слой от RustOn Fondo Bianco с маламашка от неръждаема стомана, за да се постигне желаният ефект.
След най-малко 8 часа, нанесете втори слой от RustOn Fondo Bianco .
Върху изсъхналата повърхност продължете с нанасянето на слой от Animamundi Base Silver за външни повърхности с маламашка от неръждаема стомана, за да се постигне желаният ефект.
Докато повърхността е още влажна, да се премахне евентуалното натрупване на материал.
Изчакайте за пълното изсъхване на повърхността и нанесете втори слой Animamundi Base Silver за външни повърхности .  


Време за съхнене: около 24 часа, в зависимост от вида на основата, нейната абсорбция и условията на околната среда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
Свързващо вещество: акрилатен съполимер, модифициран с силоксанова водна емулсия. 
Плътност: Animamundi Base Silver за външни повърхности : 1,32 +/- 0,05 г/мл


РАЗРЕЖДАНЕ
Animamundi Base Silver за външни повърхности: готово за използване.

 
ВНИМАНИЕ
Разбъркайте добре материала преди да се оцвети и преди да се нанесе. 
Да не се нанася върху пресни и алкални повърхности, изчакайте подходящ период от време, като цяло четири седмици. 
 

ПРЕПОРЪКИ
Материалът трябва да бъде защитен от замръзване и резки температурни промени по време на целия процес на нанасяне.
Да не се прилага, когато температурата на въздуха, на основата и на продукт са под 5 ° C или над 35 ° C, нито под пряка слънчева светлина или върху нагрети повърхности. (въпреки че вече са на сянка). 
Препоръчва се приключването на всяка работа с продукти от една и съща партида.
За правилното използване на описаните материали, за разреждането и използването им, моля прочетете внимателено съответната информациона листовка. 
По време на всички етапи от подготовката на основата, продуктите и нанасянето, се препоръчва, правилното използване  на оборудването и лична предпазна екипировка.  


ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
С вода веднага след употреба.


РАЗХОД 
Animamundi Base Silver за външни повърхности: 3-6  л/м2, за два слоя, в зависимост от вида на основата и абсорбацията. Препоръчително е да се провери действителния разход с предварителен тест върху основата. 


ЦВЕТОВЕ
Сребърна база и цветове по каталог "Animamundi Base Silver" за външни повърхности.  


ОПАКОВКИ 
Опаковки от 5 л. 


УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ СКЛАДИРАНЕ
Продуктът трябва да се използва в рамките на 2 години 
от датата на производство, ако се съхранява 
в оригинални неотворени опаковки и при подходящи
температурни условия.

 

УКАЗАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Директива 2004/42/CE:      
Animanundi Base Silver за външни повърхности 
(покритие с декоративен ефект) 
Пределна стойност UE per Animamundi Base Silver
 за външни повърхности 
(cat  A/l): 200 g/l (2010).      
Animamundi Base Silver за външни повърхности 
максимално съдържание 30 g/l  di COV.      


Вреден за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни последици за водната околна среда/ Да се съхранява на недостъпни за деца места / Да не се изхвърля в канализацията / Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици / При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета/    Продуктът трябва да се транспортира, съхранява и използва в съответствие с действащите стандарти за хигиена и безопасност; Оставете да изсъхнат напълно остатъчните вещества и ги третирайте като специални отпадъци. За повече информация вижте информационния лист за безопасност. 
      
      
Забележка - COLORIFICIO COLORIFICIO NOVACOLOR гарантира, че техническото описание е на база нашия най-добър опит, въпреки това то не поражда поемането на никаква отговорност от страна на нашето дружество за използване на продукта, ако не е под наш пряк контрол. Препоръчваме ви винаги да проверявате годността на продукта, за всеки конкретен случай. Това замества всички предишни издания.

Нямате инсталиран PDF плъгин. Можете да свалите файла от ТУК.

АNIMAMUNDI PER ESTERNI Декоративно покритие за външни повърхности

АNIMAMUNDI PER ESTERNI /за външно нанасяне/ е декоративна микро облицовка с възможност за вариант и акри-силоксаново покритие за външни фасади, върху подходящо подготвени основи с Ruston fondo. Не изисква допълнителна  защита на повърхността. Подходящ за иползване в бани  и други помещения, където е необходима по висока устойчивост на завършения филм.

Animamundi per esterni интерпретира по иновативен начин понятието "бетон ефект", като предлага от една страна продукт с умерено перлен и матов ефект и от другата страна един здрав материал.
 

  • Модел: ANIMAMUNDI PER ESTERNI
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв