Цветовете, които ни позволяват
да помогнем на планетата

Намаляването на ресурсите на нашата планета непрестанно принуждава бизнеса да поеме по нови и различни стратегии за производство на продукти. Методи, които да гарантират устойчив процес, който предпазва, а не разрушава нашата красива и незаменима природа. Италианската компания NOVACOLOR избра да започне производството на продуктите си с материали и консумативи от ново поколение, винаги търсейки нови решения, които да са в крак с модните тенденции, но с изключителното внимание към екологичния отпечатък и опазването на природата. През последните години компанията направи много внимателно преценени и обмислени промени за да може да елиминира или драстично да намали присъствието на опасни вещества и токсични химикали в продуктите си. Това коренно промени всеки един етап от разработката на нови продукти – от обсъждането и тестовете до опаковането им. В момента, избирайки продуктите на NOVACOLOR, вие ще получите иновативни интериорни решения с ниски нива на летливи органични съединения, които са част от системата LCA.

Биомасите, използвани в производството на продуктите на NOVACOLOR, са съставени от биологични материали от отпадъци, които не пречат на естествената хранителна верига на хората и животните. Използването на такива материали, модифицирани чрез различни технологични процеси, е новост в производството на декоративни бои и мазилки, което позволява потребителите да направят избор, да променят навиците си за покупка в полза на екологично чисти материали, без да правят компромис с качеството. Ползите за околната среда са значителни, тъй като се намаляват емисиите на парникови газове, произтичащи от понижаване на потреблението на изкопаеми ресурси, до оползотворяване и повторна употреба на отпадъци.

Подходът MASS BALANCE, който използва компанията NOVACOLOR включва използването на биомаса в производствения цикъл. Подмяната на изкопаемите ресурси с възобновяеми, както и оползотворяването и повторното използване на отпадъците, води до ефективно намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид в атмосферата.

NOVACOLOR е първата италианска компания, която получава сертификат REDcert². Това е много важно постижение в индустриалния сектор. Сертификатът е посветен само на тези, които са избрали да инвестират в промяната на начина си на работа и използване на повече устойчиви суровини.

Формалдехидът е едно от най-коварните и вредни за здравето вещества. При използването на продукти с формалдехид, въздухът в помещението става до 10 пъти по-замърсен от външния. Нашите продукти за поглъщане на формалдехид са специално разработени за да „улавят“ молекулите на формалдехида и да ги „затворят“, като по този начин се избягва вдишването им.

Системата LCA взема предвид енергията и суровините, необходими за целия жизнен цикъл на произведените продукти. Това е оценка за въздействието върху околната среда, която води до много важна степен на познание и осведоменост, която ни позволява разработването и производството на продукти с възможно най-ниско въздействие върху околната среда.

Летливите органични съединения са химични съединения, образувани от молекули с различна природа, но обединени от факта, че всички те имат способността да се изпаряват лесно във въздуха при стайна температура. ЛОС имат голямо влияние върху глобалните промени и изменението на климата, както и върху нашето здраве. Продуктите на NOVACOLOR са с ниско съдържание на ЛОС: те намаляват замърсяването в помещенията и ни позволяват да се грижим за нашата планета.

Нашите “зелени” продукти са с категоризация A+ по системата за определяне на качеството на въздуха в помещенията. Тя определя и класифицира емисиите на покритията по стените и таваните, измерени в средата 28 дни след нанасянето им. Продукт A+ Ви гарантира високо качество на покритието, внимание към околната среда и здравето.

Подходът MASS BALANCE

NOVACOLOR отговаря на предизвикателствата на екологията и необходимостта от създаване на устойчиви продукти, като променя изцяло производствената верига благодарение на споразумение с най-голямата и най-известна химическа компания в света – BASF.

Общото между NOVACOLOR и BASF е призванието за качество, естественото влечение към научни изследвания и иновации и вниманието към важни въпроси като социалната отговорност и опазването на околната среда. Чрез концепцията за подхода MASS BALANCE, NOVACOLOR предлага на своите клиенти бои и мазилки, произведени с устойчиви суровини, като същевременно запазва високите стандарти за качество.

Възобновяемите източници се използват от самото начало на производствения цикъл на свързващото вещество и на практика участват във всяка една стъпка, до получаването на крайния продукт. Това е истинска революция в света на продуктите за интериора, която ще промени не само навиците на потребителите.
Декоративните текстури на продуктите на NOVACOLOR не са само инструмент, с който да направите интериора на стаите в дома си уникален и елегантен, но и подобряват здравето и благосъстоянието на вас и вашето семейство.

NOVACOLOR е пазителят на вашия дом.