ACQUADIVETRO (ACQUADIVETRO) by Novacolor

(Отнася се за атмосферни условия T=25° C, UR=60%)

Повърхността трябва да бъде суха, без прах и петна от влага.

Нанесете един слой от Acquadivetro, разреден според абсорбацията на основата с фин валяк, до пълното насищане на основата. Полагането трябва да се извърши отдолу нагоре върху повърхността, която се обработва.

За да се постигне по-добра защита на основата, можете да нанесете втори разреден слой с фин валяк от Acquadivetro.

Време за изсъхване: около 24 часа, в зависимост от вида на основата, от попивателната й способност и от други атмосферни условия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Вид на свързващо вещество: акрилен полимер

Плътност: 1,03 ± 0,05 гр/мл

 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Acquadivetro има висока проникваща и изолационнa способност. Оставя непроменена способността за дишане на обработваната повърхност, създава ефективна бариера от киселинните дъждове и предпазва основата от атмосферните влияния.

 

РАЗРЕЖДАНЕ

Acquadivetro:максимално разреждане до 30% вода, коeто се определя на място въз основа на проба.

 

ВНИМАНИЕ

Acquadivetro да се нанася най-малко след 20-30 дни от полагането на минерално покритие и при подходящи атмосферни условия (T=25° C,UR=60%), за да се даде възможност на рН на основата да падне под 12.

Важно е да се определи степента на разреждане на продукта с предварителен тест на място. Прилагането на Acquadivetro променя степента на блясък на повърхността като я матира.

 

ПРЕПОРЪКИ

Материалът трябва да бъде защитен от замръзване и резки температурни промени по време на целия процес на нанасяне.

Да не се прилага, когато температурата на въздуха, на основата и на продукт са под +10° C или над +35° C, нито под пряка слънчева светлина или върху нагрети повърхности. (въпреки че вече са на сянка).

Препоръчва се приключването на всяка работа с продукти от една и съща партида.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА  ИНСТРУМЕНТИТЕ

С вода, веднага след употреба.

 

РАЗХОД

Acquadivetro: 7-20 м2 /л. за всеки слой, в зависимост от вида на основата и абсорбацията

 

ЦВЕТОВЕ

Безцветен, не се оцветява.

 

ОПАКОВКИ

Опаковки от 1л, 15л

 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ СКЛАДИРАНЕ

Продуктът има срок на годност

24 месеца, ако се съхранява в закрит склад, в  не отваряна  оригинална  паковка, при температура между +5 ° C и +35 ° C.

 

УКАЗАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Директива 2004/42/CE:

Пределна стойност UE за Acquadivetro (cat A/l): 200 g/l (2010).

Acquadivetro максимално съдържание 199 g/l на COV.

 

Не се изисква етикетиране на продукта, съгласно действащите нормативи. Постановление 65 от 14/03/03 и следващите изменения и допълнения. Използвайте продукта съгласно действащите правила за хигиена и сигурност; след употреба не изхвърляйте опаковката в околната среда, оставете остатъците да изсъхнат добре и ги третирайте като специални отпадъци. Съхранявайте на недостъпни за деца места. Използвайте в добре проветриво помещение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Не изхвърляйте в канализацията, водоизточници и върху земята. За повече информация вижте информационния лист за безопасност.

 

Забележка – представената в тази техническо – информационна листовка информация е на база нашия най-добър опит и е препоръчителна, и не може да бъде причина за поемането на никаква отговорност за нанасянето на продукта, от страна на нашата фирма, освен ако не е под наш пряк контрол.

ACQUADIVETRO Безцветен препарат за защита и заздравяване на повърхности

АCQUADIVETRO e безцветен препарат за заздравяване и защита на минерални фасади повърхности от железобетон, варови бои и мазилки, както и силоксанови мазилки или такива с мраморен ефект.

  • Модел: ACQUADIVETRO
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв