PURO TITANIU VOC FREE (PURO TITANIU VOC FREE) by Novacolor

Оцветяване: по каталог Lime paint.

 

 

PURO TITANIUM

 

 

Разходна норма

Цена за лт/кг

Цена за м2

PURO bianco

5-6m2 / лт

17.62 лв

3 лв

 

*Посочената цена  може да варира в зависимост от избрания цвят.

EКОЛОГИЧНА дишаща водна боя за интериора със силикати,  0% ЛОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

PURO TITANIUM , се прилага върху:

  • Нови и стари мазилки на основата на хидрокси-свързващи вещества.
  • Бетонови повърхности;
  • Повърхности от гипс и гипсокартон;
  • Стари бои и покрития с органичен или минерален характер, подсушени, абсорбиращи, плътни и кохезивни;
  • Бетон с различен минерален характер, стига да е абсорбиращ.

Повърхностите се подготвят адекватно според параграф „ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съдържание на свързващото вещество: калиев полисиликат стабилизиран с органична дисперсия

Обемна маса UNI EN ISO 2811-1:

Чист титан & без летливо органично съединение бял цвят: 1,57 +/- 0,05 гр/мл

Класификация UNI EN 13300:

Устойчивост при миене ISO 11998: КЛАС 3

Яркост EN ISO 2813: < 5, много матов

Степен на предаване на водни пари UNI EN ISO

7783-2: клас V1 (Sd < 0,14 м височина) Sd < 0,1 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Намаление на концентрацията на формалдехид:

ISO  16000-23 (тестван в Eurofin, Дания, доклад 392-2016-00026301) стойност > 80%.

Продължителността на процеса на разпад не е постоянна, и наистина това свойство е тясно свързано с условията на околната среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивост при миене UNI 10560: > 2000 цикъла, устойчив

Сушене (от 250 С и 65% относителна влажност): при допир за 60 мин.; може да се боядисва отгоре след 4 часа.

РАЗРЕЖДАНЕ В ОБЕМ

 първия и втория слой с 25 – 35% вода.

При полагане със спрей и безвъздушен спрей, разреждането варира  според дюзата и упражненото налягане.

ВНИМАНИЕ

Да се смеси подходящо материала преди оцветяването и преди полагането.

Да не се полага върху пресни основи и предимно алкални, да се изчака необходимото време за узряване обикновено за четири седмици.

Прилагането върху бетонови повърхности има само декоративна функция.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

(Отнася се за външни атмосферни условия Т=250 С, относителна влажност=60%)

Повърхността трябва да бъде подсушена, без прах, без солени и влажни петна.

Ако е необходимо да се извърши поправка или укрепване на основата със специфични продукти.

Ако е наличен мухъл, повърхността да се третира със съответните продукти.

Да се премахнат с четкане или чрез измиване евентуалните налични ефлоресценции и люспестите части от старите бои.

Да се премахнат изцяло евентуалните повдигнати слоеве от вар и темперна боя. Да се отстранят натрупванията от прах, смог и други, с четка.

При наличието на некохезивна основа и запрашване, да се положи един слой Decofix (микронизиран фиксатор за стена) с четка. За твърда основа е възможно да се положи като алтернатива един слой разреден Acricolor (пигментиран воден грунд, непрозрачен, хомогенен) с четка.

Върху напълно подсушена повърхност да се положи един слой  с валяк , четка или с безвъздушен спрей.

Да се изчака пълното изсушаване да повърхността, обикновено 4 часа, и да се положи втория слой  с валяк, четка или безвъздушен спрей.

Време за изсушаване: около 24 часа според вида на основата, абсорбирането и условията на околната среда.

ПРЕПОРЪКИ

Материалът  трябва да се полага като се предпазва от студ и силни термични влияния по време на целия процес.

Да не се прилага при температура на въздуха, на основата по-ниски от +50 С или по-високи от +350 С, нито при директно слънце, нито на нагрети повърхности (дори и вече да са на сянка). Влажността на околната среда трябва да е < 75%; влажността на основата трябва да е < 5%.

Ph на основата трябва да е по-малка от 12.

Препоръчва се да се приключи всякаква работа от същата производствена партида. В случай на употреба на различни партиди се препоръчва да се смесят различните продукции с цел да се избегне разликата в нюансите.

За правилната употреба на гореспоменатите продукти, на разреждането и на полагането се препоръчва внимателно четене на съответните технически указания.

По време на всички етапи от подготовката на основата, на продуктите и на полагането се препоръчва правилната употреба на оборудването и на личните предпазни средства.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

С вода веднага след употреба.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чист титан & без летливо органично съединение: 5-6 м2/л в двата слоя и се отнася за полагане върху гладки основи и средно абсорбиращи. Необходимо е да се определи ефективността с предварителен опит върху специфичната основа.

ЦВЕТОВЕ

Бял и избор на цвят от папката Lime Paint, Interior Paint Collection.

ОПАКОВКА

Опаковки от 5 л; 14 л

УСЛОВИЯ ЗА ДЪЛГОТРАЙНО СЪХРАНЕНИЕ

Препоръчително е продуктът да се използва до 2 год. от датата на производство, ако е съхраняван в оригиналните затворени съдове и при подходящи температурни условия.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

Директива 2004/42/СЕ

Чист титан & без летливо органично съединение (матова боя за стени, вътрешни тавани)

Допустима норма ЕС за чист титан & без летливо органично съединение (cat A/a): 30 гр/л (2010)

Чист титан & без летливо органично съединение съдържа максимално 5 гр/л летливи органични съединения.

Дразни очите и кожата./ Да се съхранява далеч от деца./ Да се избягва контакт с очите./ В случай на контакт с очите, да се измият незабавно и обилно с вода и се обърнете към лекар./ Да се използват подходящи ръкавици./ В случай на поглъщане веднага се консултирайте с лекар и му покажете опаковката или етикета. Продуктът трябва да бъде транспортиран, използван и съхраняван според действащите наредби за хигиена и безопасност.

За допълнителна информация прочетете инструкциите за безопасност.

Внимание! ФАБРИКА ЗА БОИ NOVACOLOR гарантира, че информацията в настоящата инструкция се предоставя въз основа на опита и на техническите и научни познания; но не може да поеме никаква отговорност за получените резултати при употребата им, защото условията на полагане са извън всякакъв неин контрол. Препоръчва се винаги да се проверява ефективната пригоденост на продукта в съответния единичен случай. Настоящата инструкция анулира и замества всяка предишна такава.

Нямате инсталиран PDF плъгин. Можете да свалите файла от ТУК.

Нямате инсталиран PDF плъгин. Можете да свалите файла от ТУК.

PURO TITANIU VOC FREE

EКОЛОГИЧНА дишаща водна боя за интериора със силикати,  0% ЛОС

 

PURO  е матова, минерална водна боя за интериора, на основата на калиев полисиликат ,без мирис,  без летливи органични съединения, и формалдехид.

 

PURO действа за чувствителното намаляване на концентрацията на формалдехид, който евентуално е наличен във въздуха. Ефикасността на това свойство е тествано според специфичната норма ISO 16000-23.

 

PURO , представлява израз на настоящия ангажимент на Novacolor към “Green Approach”.

 

Насочен е към ограничаването на „въглеродния оптечатък” благодарение на употребата на специално органично свързващо вещество, получено от биомаса, измерено по метода “mass balance approach”.
Съдържа иновативен микс от минерални пълнители, които позволяват да се достигне  покритие на водна боя без употребата на титанов въглероден диоксид.

 

 Съставът му го прави подходящ за полагане върху различен тип зидана основа и синтетични бои. Високото ниво на пропускливост на въздух и алкалния характер помагат за предпазване на повърхностите от образуването на мухъл.
 

  • Модел: PURO TITANIU VOC FREE
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв