NOVA WALL CARE (NOVA WALL CARE) by Novacolor

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Nova_Wall Care може да се използва за защита на множество вътрешни вертикални повърхности, коитоса чисти, сухи, абсорбиращи и компактни.


ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ
Свързващо вещество: водна дисперсия на восъци. Обемна маса: 1,01 +/- 0,05 g/ml

 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Нанасянето на Nova_Wall Care повишава устойчивостта, отлагането на мръсотия и намалява образуването на плесени и водорасли.

 

РАЗТВАРЯНЕ 
Nova_Wall Care: готово за употреба, без разтваряне. 

 

ВНИМАНИЕ
Разбъркайте по подходящ начин продукта преди полагане. Не полагайте в/у пресни основи или в/у такива с налична влага. 
За защита на органични повърхности с ниска плътност, изчакайте поне 24 часа от полагането на последния слой. За защита на минерални повърхности (замазки, мрамори и т.н.) изчакайте поне 48 часа от полагането на последния слой. 


ПОДГОТВЯНЕ НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ
(Отнася се за атмосферни условия   
T=25° C, UR=60%)
Повърхността трябва да бъде изцяло гладка, суха, без прах и петна от влага. Полагането на Nova_Wall Care трябва да бъде направено на тънък слой с четка  или парче плат. Вторият слой Nova_Wall Care трябва да се нанесе четири часа след нанасянето на първия. Време за съхнене: при контакт, около 30 мин., напълно изсъхване 4 часа според вида на основата, нейната абсорбция и условията на средата. 

 

ПРЕПОРЪКИ
Продуктът трябва да бъде нанасян, предпазвайки го от студ и резки  температурни промени, през целия процес на нанасяне. 
Не нанасяйте при температура на въздуха, на основата и на самия продукт  под +5° C или над +35° C, нито при директна слънчева светлина, нито в/у силно нагрети повърхности (дори вече да са на сянка).
Влажността на средата трябва да е < 75%; Влажността на основата трябва да е < 10%. Третираните повърхности трябва да се пазят от директен достъп с вода поне 24-48 часа. Обикновено нужните резултати се получават след 5 дни от полагането. Препоръчително е да завършите всяко работа с материали от същата производствена партида. В случай на използване на множество партиди е препоръчително да се смесват различните продукти за да се избегнат малки разлики в тоналностите. 
За коректното използване на цитираните материали, за разреждането и полагането се посочва препоръчва внимателно четене на настоящата техническа характеристика. По време на всички етапи от подготовката на основата, на продуктите и на приложението, се препоръчва правилното използване на оборудването и личните предпазни средства. 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ СРЕДСТВА 
С вода, непосредствено след употреба

 

РАЗХОД
Nova_Wall Care: зависи от вида на повърхността  При гладки повърхности, които веднага абсорбират, се покриват с максимално 15 m2/l на слой. Желателно е да се определи ефективния разход с предварителна проба върху специфичната основа. 

 

ЦВЕТОВЕ
Безцветно, нетонирано

 

ОПАКОВКИ
Кутии от 1l; 

 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ СКЛАДИРАНЕ
Продуктът е със срок, в опаковка, 24 месеца, при положение, че се съхранява в закрит склад, в оригиналните добре затворени опаковки, при температура между +5° C и +35° C

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ
Препоръчително е да се извърши почистване със суха кърпа, с влажна кърпа или микрофибър. Повърхностите имат добра устойчивост на голямото разнообразие от вещества, които обикновено се използват в дома.
Добре е бързо да се премахват агресивни вещества и да се почистват с вода, за да се избегне продължителен контакт с повърхностите. За да отстраните замърсяванията, които са особено устойчиви можете да използвате вода или препарат за под. Не използвайте за отстраняване препарати, които са силно алкални или с киселини, могат да нарушат повърхност покрита с Nova_Wall Care.


УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Директива 2004/42/CE:
Nova_Wall Care 
Пределна стойност UE за Nova_Wall Care 
(cat A/g):30 g/l (2010)
Nova_Wall Care максимално съдържа 30 g/l di COV. 
Продукта не изисква етикетиране по смисъла на Указ 65 от 14/03/03  и последващи изменения и допълнения. Използвайте продукта, спазвайки действащите правила за хигиена и сигурност.; след употреба не изхвърляйте опаковката в околната среда, оставете остатъците да изсъхнат добре и ги третирайте като специални отпадъци. Съхранявайте на недостъпни за деца места. Използвайте в проветриви помещения. В случай на контакт с очите, измийте веднага обилно с вода. В случай на поглъщане се консултирайте веднага с лекар и му покажете опаковката или етикета. Не изхвърляйте остатъци от продукта в канализацията, в реки и  в/у земната повърхност. За повече информация прочетете информационния лист за безопасност. Забележка: представената в тази техническо-информационна листовка информация  е на база нашия най-добър опит; въпреки това листовката не поражда поемането на никаква отговорност от страна на нашето дружество за нанасянето на продукта, ако не е под наш пряк контрол.

Нямате инсталиран PDF плъгин. Можете да свалите файла от ТУК.

NOVA_WALL CARE - Защитен продукт за мазилки за вътрешна употреба

Nova_Wall Care е безцветна течна защитна паста, предвидена да предпазва от влага и вода – като бани, кухни или навсякъде, където е необходима по висока степен на защита на обработената повърхност. Прилагането на Nova_Wall Care създава много фина защитна преграда и може да се използва за защита на множество вертикални вътрешни повърхности, при условие, че са чисти, сухи, компактни и абсорбиращи. 

  • Модел: NOVA_WALL CARE
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв