NOVAPRIMER (NOVAPRIMER) by Novacolor

(Отнася се за атмосферни условия   T=25° C, UR=60%)

Основата трябва да бъде суха и почистена от прах и влажни петна и такива от сол. В повечето от случаите и необходимо само леко почистване с четка. Синтетични бои във влошено състояние трябва да бъдат премахнати с препарат за сваляне на лак. Превантивно е желателно да се процедира, като се нанесе пробно своевременно разреден продукта Novaprimer, за да се провери дали третираната повърхност няма лъскави отблясъци след нанасяне. В този случай да се увеличи разреждането. Най-добър резултат се постига, прилагайки НОВАПРИМЕР с четка, процедирайки от високата част към ниската на основата. Възможно е полагането на НОВАПРИМЕР с мече или пистолет за боядисване. Времето за съхнене е около 24 часа според вида на основата, нейната абсорбираща способност и условията на средата. 

ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ

Свързващо вещество: акрилен и стирен кополимер с диспресия.

Обемна маса: Novaprimer: 1,39 +/- 0,05 g/ml

 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВАПРИМЕР притежава  проникваща и спойваща сила, като го прави идеален при подготовката на основи за всеки цикъл на поставяне на мазилки и бои. Правилото е,добра  абсорбация на основата.

 

РАЗРЕЖДАНЕ

Разрежда се 50-80% с вода.

 

ВНИМАНИЕ

Правилно смесвайте продукта преди оцветяване и преди полагане. Да не се нанася върху прясно боядисани повърхности и такива с алкална основа,  изчакайте период на цялостно изсъхване от четири седмици

 

ПОДГОТВЯНЕ НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

(Отнася се за атмосферни условия   T=25° C, UR=60%)

Основата трябва да бъде суха и почистена от прах и влажни петна и такива от сол. В повечето от случаите и необходимо само леко почистване с четка. Синтетични бои във влошено състояние трябва да бъдат премахнати с препарат за сваляне на лак. Превантивно е желателно да се процедира, като се нанесе пробно своевременно разреден продукта НОВАПРИМЕР, за да се провери дали третираната повърхност няма лъскави отблясъци след нанасяне. В този случай да се увеличи разреждането. Най-добър резултат се постига, прилагайки НОВАПРИМЕР с четка, процедирайки от високата част към ниската на основата. Възможно е полагането на НОВАПРИМЕР с мече или пистолет за боядисване. Времето за съхнене е около 24 часа според вида на основата, нейната абсорбираща способност и условията на средата. 

 

ПРЕПОРЪКИ

Продуктът трябва да бъде нанасян, предпазвайки го от студ и резки температурни промени по време на целия процес на нанасяне. Не нанасяне продукта при температура на въздуха, на основата и на продукта под +5° C или над +35° C, нито при директно действие на слънчеви лъчи, нито върху врели повърхности, но на сянка.  Влажността на средата трябва да е < 75%; Влажността на основата трябва да е < 10%.

Препоръчително е да завършите всяко работа с материали от същата производствена партида. В случай на използване на множество партиди е препоръчително да се смесват различните продукти за да се избегнат малки разлики в тоналностите.

За коректното използване на цитираните материали, за разреждането и полагането се посочва препоръчва внимателно четене на настоящата техническа характеристика. По време на всички етапи от подготовката на основата, на продуктите и на приложението, се препоръчва правилното използване на оборудването и личните предпазни средства.

 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ СРЕДСТВА

С вода, непосредствено след употреба

 

РАЗХОД

НОВАПРИМЕР: 10–15 m2/l, за отделен слой на база типологията на основата и нейната абсорбация. Желателно е да се определи ефективния разход с предварителна проба върху специфичната основа.  

 

ЦВЕТОВЕ

Бяло

 

ОПАКОВКИ

Кутии от 1l; 5 l; 14 l.

 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ СКЛАДИРАНЕ

Продуктът е със срок, в опаковка, 24 месеца, при положение, че се съхранява в закрит склад, в оригиналните добре затворени опаковки, при температура между +5° C и +35° C

 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

Директива 2004/42/CE:

Пределна стойност UE за Новапример (cat A/g):30 g/l (2010)

Новапример максимално съдържа 30 g/l di COV.

Продукта не изисква етикетиране по смисъла на Указ 65 от от 14/03/03 и последващи изменения и допълнения. Използвайте продукта, спазвайки действащите правила за хигиена и сигурност.; след употреба не изхвърляйте опаковката в околната среда, оставете остатъците да изсъхнат добре и ги третирайте като специални отпадъци. Съхранявайте на недостъпни за деца места. Използвайте в проветриви помещения. В случай на контакт с очите, измийте веднага обилно с вода. В случай на поглъщане се консултирайте веднага с лекар и му покажете опаковката или етикета. Не изхвърляйте остатъци от продукта в канализацията, в реки и  в/у земната повърхност. За повече информация прочетете информационния лист за безопасност.

 

Забележка: представената в тази техническо-информационна листовка информация е на база нашия най-добър опит; въпреки това листовката не поражда поемането на никаква отговорност от страна на нашето дружество за нанасянето на продукта, ако не е под наш пряк контрол.

NOVAPRIMER Акрилен грунд на водна основа

Акрилен грунд с кварцов пясък на водна основа за вътрешно и външно полагане. Novaprimer може да се оцветява и да се използва върху стари и нови мазилки, гипсокартон, стари бои и др. Акрилния грунд Novaprimer може да се използва за стари и нови мазилки, железобетон, гипсо-картон, стари бои, ако са добре споени с основата. НОВАПРИМЕР е идеален грунд за прилагането върху множество декоративни покрития на Novacolor.

Може да се оцветява.

  • Модел: NOVAPRIMER
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв