Green Line Бои

Novacolor е първата компания в Италия и първият производител в света от сегмента на висок клас продукти, която получава REDcert2 сертификат, важен сертификат за индустриалния сектор, присъждан на компании, които инвестират значително в устойчиви суровини.

REDcert2 представлява важна следваща стъпка по пътя към все по-голяма устойчивост, която Novacolor стартира преди три години, с прогресивната подмяна на смоли от невъзобновяеми източници. 

Създадена е новата производствена система Mass Balance, cертифицирана от REDcert2 чрез партньорството с немската компания за производство на химически продукти BASF – компания, начело на иновациите и изследванията в областта на опазването на околната среда. Системата се осъществява чрез заместване на изкопаеми материали с възобновяеми ресурси, получени от биомаса.

Биомасите, използвани от Novacolor, cа съставени от биологични материали от отпадъци, които не премахват нищо от хранителна верига на хората и животните. Използването на такива материали, модифицирани чрез различни процеси, е новост в производството на декоративни бои и лакове, което позволява потребителите да направят избор, за да променят навиците си за покупка в полза на екологично чисти материали, без компромис в качеството. Ползите за околната среда са значителни, тъй като се намаляват емисиите на газове, произтичащи от намаляване на потреблението на изкопаеми ресурси, до оползотворяване и повторна употреба на отпадъци. 

Високите стандарти за качество и устойчивото производство са основните линии, с които Novacolor проектира себе си в бъдещето.

Важната цел е опазването на околната среда, но с по-широка мисия – да позволи на потребителите да променят навиците си за покупка в полза на по-екологичните материали.

Подходът MASS BALANCE, който използва компанията NOVACOLOR включва използването на биомаса в производствения цикъл. Подмяната на изкопаемите ресурси с възобновяеми, както и оползотворяването и повторното използване на отпадъците, води до ефективно намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид в атмосферата.

NOVACOLOR е първата италианска компания, която получава сертификат REDcert². Това е много важно постижение в индустриалния сектор. Сертификатът е посветен само на тези, които са избрали да инвестират в промяната на начина си на работа и използване на повече устойчиви суровини.

Формалдехидът е едно от най-коварните и вредни за здравето вещества. При използването на продукти с формалдехид, въздухът в помещението става до 10 пъти по-замърсен от външния. Нашите продукти за поглъщане на формалдехид са специално разработени за да „улавят“ молекулите на формалдехида и да ги „затворят“, като по този начин се избягва вдишването им.

Системата LCA взема предвид енергията и суровините, необходими за целия жизнен цикъл на произведените продукти. Това е оценка за въздействието върху околната среда, която води до много важна степен на познание и осведоменост, която ни позволява разработването и производството на продукти с възможно най-ниско въздействие върху околната среда.

Летливите органични съединения са химични съединения, образувани от молекули с различна природа, но обединени от факта, че всички те имат способността да се изпаряват лесно във въздуха при стайна температура. ЛОС имат голямо влияние върху глобалните промени и изменението на климата, както и върху нашето здраве. Продуктите на NOVACOLOR са с ниско съдържание на ЛОС: те намаляват замърсяването в помещенията и ни позволяват да се грижим за нашата планета.

Нашите “зелени” продукти са с категоризация A+ по системата за определяне на качеството на въздуха в помещенията. Тя определя и класифицира емисиите на покритията по стените и таваните, измерени в средата 28 дни след нанасянето им. Продукт A+ Ви гарантира високо качество на покритието, внимание към околната среда и здравето.

Намаляването на ресурсите на нашата планета непрестанно принуждава бизнеса да поеме по нови и различни стратегии за производство на продукти. Методи, които да гарантират устойчив процес, който предпазва, а не разрушава нашата красива и незаменима природа. Италианската компания NOVACOLOR избра да започне производството на продуктите си с материали и консумативи от ново поколение, винаги търсейки нови решения, които да са в крак с модните тенденции, но с изключителното внимание към екологичния отпечатък и опазването на природата. През последните години компанията направи много внимателно преценени и обмислени промени за да може да елиминира или драстично да намали присъствието на опасни вещества и токсични химикали в продуктите си. Това коренно промени всеки един етап от разработката на нови продукти – от обсъждането и тестовете до опаковането им. В момента, избирайки продуктите на NOVACOLOR, вие ще получите иновативни интериорни решения с ниски нива на летливи органични съединения, които са част от системата LCA.

Биомасите, използвани в производството на продуктите на NOVACOLOR, са съставени от биологични материали от отпадъци, които не пречат на естествената хранителна верига на хората и животните. Използването на такива материали, модифицирани чрез различни технологични процеси, е новост в производството на декоративни бои и мазилки, което позволява потребителите да направят избор, да променят навиците си за покупка в полза на екологично чисти материали, без да правят компромис с качеството. Ползите за околната среда са значителни, тъй като се намаляват емисиите на парникови газове, произтичащи от понижаване на потреблението на изкопаеми ресурси, до оползотворяване и повторна употреба на отпадъци.

Подходът MASS BALANCE

Novacolor е първата компания в Италия и първият производител в света от сегмента на висок клас продукти, която получава REDcert2 сертификат, важен сертификат за индустриалния сектор, присъждан на компании, които инвестират значително в устойчиви суровини.

REDcert2 представлява важна следваща стъпка по пътя към все по-голяма устойчивост, която Novacolor стартира преди три години, с прогресивната подмяна на смоли от невъзобновяеми източници. 

Създадена е новата производствена система Mass Balance, cертифицирана от REDcert2 чрез партньорството с немската компания за производство на химически продукти BASF – компания, начело на иновациите и изследванията в областта на опазването на околната среда. Системата се осъществява чрез заместване на изкопаеми материали с възобновяеми ресурси, получени от биомаса.

Биомасите, използвани от Novacolor, cа съставени от биологични материали от отпадъци, които не премахват нищо от хранителна верига на хората и животните. Използването на такива материали, модифицирани чрез различни процеси, е новост в производството на декоративни бои и лакове, което позволява потребителите да направят избор, за да променят навиците си за покупка в полза на екологично чисти материали, без компромис в качеството. Ползите за околната среда са значителни, тъй като се намаляват емисиите на газове, произтичащи от намаляване на потреблението на изкопаеми ресурси, до оползотворяване и повторна употреба на отпадъци. 

Високите стандарти за качество и устойчивото производство са основните линии, с които Novacolor проектира себе си в бъдещето.

Важната цел е опазването на околната среда, но с по-широка мисия – да позволи на потребителите да променят навиците си за покупка в полза на по-екологичните материали.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !