Уважаеми клиенти,
Във връзка с предстоящите почивни дни имаме празнично работно време:

30.04 - 04.05 | почивни дни

5.05 - 7.05 | 9:00 - 18:00 часа

6.05 | 9:00 - 14:00 часа

 

ZEUS (ZEUS) by Novacolor

Разходна норма: 6-9 м2/ лт


Нанасяне Метализиран ефект:


Отстранете от повърхността евентуални неравности, почистете и нанесете с неръждаема шпатула първи слой Zeus за запълване като внимавате да не се образува натрупване на материал.
Минете отново все още влажната повърхност с неръждаема шпатулата, за да отстраните евентуални несъвършенства или натрупвания на материал.
Изчакайте повърхността да изсъхне напълно, обикновено 6 часа, и нанесете с неръждаема шпатула втори слой Zeus.


Време за изсъхване: около 24 часа според условията и вида повърхност.

 

Разходна норма

Цена за лт/кг

Цена за м2

1

NOVAPRIMER-ГРУНД

15 м2 /лт

21.00 лв

1.40 лв

3

ZEUS ORO/ARGENTO

6-9м2

108.23 лв

13.50 лв

Приблизителна цена с ДДС около 13-14 лв/м2.

 

Нанасяне Оксидиран метализиран ефект:


Върху напълно изсъхнала повърхност нанесете с валяк или четка два слоя разреден IRONic fondo.
Като изсъхне грундът, около 8 часа, нанесете с неръждаема шпатула един слой Zeus, без да покривате цялостно грунда.
Изчакайте изсъхването на първия слой и нанесете по същите гореописани начини втори слой Zeus.
Изчакайте грундът да изсъхне напълно, около 12 часа, и пристъпете към оксидирането като нанесете върху непокритите със Zeus части от грунда IRONic  Liquido.
Може да повторите оксидирането през интервали от поне 2 часа като регулирате сроковете и количествата IRONiC Liquido според желания естетически резултат.


Време за изсъхване: около 24 часа според вида повърхност, попивателната ѝ способност и околните условия.


Контактът на IRONIC Liquidо с повърхността на Zeus Oro, може да предизвика нейното оксидиране!

1

NOVAPRIMER-ГРУНД

15 м2 /лт

21.00 лв

1.40 лв

2

IRONIC FONDO

5-8 м2 /кг

62.03 лв

8.50 лв

3 ZEUS ORO/ARGENTO 6-9 лв /м2 108.23 лв 13.50 лв
4 IRONIC LIQUIDO 10-12 м2 /лт 52.54 лв 5.23 лв

Приблизителна цена с ДДС около 25-30 лв/м2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Може да се нанася върху:
-    Нови и стари мазилки на базата на хидравлични свързващи средства
-    Нови предварително смесени крайни фини мазилки
-    Стари органични или минерални бои и покрития, които са сухи, плътни
-    Гипсови и гипсокартонени повърхности
-    Различни видове минерални амалгами, стига да са попиващи.

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Естество на свързващото вещество: съполимер във водна емулсия.
Обемно тегло
Zeus Злато: 1.23 +/- 0.05 г/мл
Zeus Сребро: 1.18 +/- 0.05 г/мл
Съхнене (при 25 °C и 65% отн. вл.): на допир за един час; може да се боядисва отгоре след 6 часа.

 

РАЗРЕЖДАНЕ
Zeus: готов за употреба.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Разбъркайте подобаващо материала преди оцветяването и полагането му.
Да не се полага върху пресни и в основата си алкални повърхности, изчакайте достатъчно време за изсъхване, принципно четири седмици.
Да не се нанася върху влажни повърхности или при наличие на избиваща влага.

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАНАСЯНЕ
(При условия на околната среда T=25°C, UR=60%)
Основата трябва да е чиста и суха и без прах и петна от соли на влагата.
Ако е необходимо, основата да се ремонтира или подсили със специални продукти.
При наличие на мухъл повърхността да се третира с подходящи продукти.
Премахнете с четка или чрез измиване евентуалните налични кристализации на соли или лющещи се части от стари бои. Отстранете напълно евентуални надигнати слоеве варови или темперни бои. Отстранете отлаганията от прах, смог и други като използвате четка.
При наличие на нееднородни и изронени повърхнини да се нанесе една ръка разреден Decofix (микронизиран стенен фиксатив) с четка.
На суха и плътна повърхнoст да се нанесе една ръка разреден Novaprimer (оцветен акрилен фиксатив с вода) с четка или валяк.

 

Металически ефект:
Отстранете от повърхността евентуални неравности, почистете и нанесете с неръждаема шпатула първи слой Zeus за запълване като внимавате да не се образува натрупване на материал.
Минете отново все още влажната повърхност с неръждаема шпатулата, за да отстраните евентуални несъвършенства или натрупвания на материал.
Изчакайте повърхността да изсъхне напълно, обикновено 6 часа, и нанесете с неръждаема шпатула втори слой Zeus.
Поради изисквания за естетика или на обекта може да нанесете по същите гореописани начини един допълнителен слой Zeus.
Време за изсъхване: около 24 часа според вида повърхност, попивателната ѝ способност и околните условия.

 

Оксидиран металически ефект:
Върху напълно изсъхнала повърхност нанесете с валяк или четка два слоя разреден IRONic Грунд.
Като изсъхне грундът, около 8 часа, нанесете с неръждаема шпатула един слой Zeus, без да покривате цялостно грунда.
Изчакайте изсъхването на първия слой и нанесете по същите гореописани начини втори слой Zeus.
Изчакайте грундът да изсъхне напълно, около 12 часа, и пристъпете към оксидирането като нанесете върху непокритите със Zeus части от грунда IRONic Състаряваща течност.
Може да повторите оксидирането през интервали от поне 2 часа като регулирате сроковете и количествата IRONic Състаряваща течност според желания естетически резултат.
Време за изсъхване: около 24 часа според вида повърхност, попивателната ѝ способност и околните условия.

 

Контактът на IRONic Състаряваща течност с повърхността на Zeus Злато може да предизвика нейното оксидиране.

 

ЗАЩИТА И ДЕКОРИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ
Преди да пристъпите към нанасяне на защитното покритие, трябва да отстраните от повърхността характерното и естествено изронване, предизвикано от оксидирането.
Изчеткайте леко повърхността с чиста и суха четка.
За да се осигури на обработените повърхности повърхностна защита или за да се увеличи лъскавостта, може да нанесете с мохерен валяк за лакиране на паркет или валяк за боядисване един слой Wall2Floor Clear Finish Bi-Component Glossy A.

 

ПРЕПОРЪКИ
Материалът трябва да бъде нанасян като се пази от мраз и големи температурни скокове през целия цикъл на нанасяне. Не нанасяйте при температура на въздуха, на повърхността и на продукта под +5°C или над +35°C или под прякото въздействие на слънцето нито върху прекомерно загрети повърхности (дори вече да са на сянка). Влажността на околната среда трябва да бъде < 75%; влажността на повърхността трябва да бъде < 10%.

 

Препоръчва се изпълнение на работата с материали от една и съща   производствена   партида.   При   използване   на   различни продукции е препоръчително да се смесят помежду си различните продукции, за да се избегнат разлики в тоновете.
За правилната употреба на споменатите материали, разреждане и нанасяне се препоръчва внимателен прочит на съответния технически лист.
През всички етапи на подготовка на повърхността, на продуктите и нанасянето се препоръчва правилната употреба на инструментите и личните предпазни средства (ЛПС).

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
С вода, непосредствено след употреба.

 

РАЗХОД
Zeus: 6-9 м2/л при двата слоя според вида на повърхността, попивателната ѝ способност и използваната техника на полагане. Добре е да се определи действителният разход с предварително изпробване върху конкретната повърхност.

 

ЦВЕТОВЕ 
Zeus Злато и Сребро и цветова спецификация Zeus.

 

ОПАКОВКИ 
Разфасовки от 1 л.

 

УСЛОВИЯ ЗА ТРАЙНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ 
Препоръчително е продуктът да се използва в срок до 2 години от датата на производство, ако се съхранява в неотворени оригинални опаковки и при подходящи температурни условия.

 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Директива 2004/42/ЕО:
Zeus (боя за декоративни резултати)
Гранична стойност на ЕС за Zeus (кат. A/l): 200 г/л (2010)
Zeus съдържа максимум 200 г/л ЛОС.

 

Продуктът не изисква етикетиране съгласно действащата стандарти.
Продуктът да се използва в съответствие с действащите норми за хигиена и безопасност.        Остатъците да не се хвърлят в канализацията, водните потоци и почвата; след употреба опаковките да не се изхвърлят в околната среда, остатъците да се оставят да изсъхнат добре и да се обработят като специални отпадъци. Да се съхранява извън обсега на деца. При поглъщане незабавно да се потърси лекар. За повече информация да се направи справка с листа за безопасност.


ВАЖНО - ЗАВОД ЗА БОИ НОВАКОЛОР гарантира, че информацията в настоящия лист е предоставена с най-доброто от неговия опит и неговите технически и научни познания; все пак не може да поеме никаква отговорност за получените резултати при ползването им, тъй като условията на нанасяне са извън всякакъв негов контрол. Препоръчва се винаги да се проверява действителната уместност на продукта за отделния конкретен случай. Настоящият отменя и заменя всички предходни технически листове.

ZEUS - декоративна мазилка с металически ефект

Zeus е интериорно декоративно покритие с метализиран ефект – злато и сребро. Съставен е от специален кополимер, подбрани метални пигменти и модификатори, гарантиращи отлична обработваемост на продукта.

  • Модел: ZEUS
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв