FLOORY (FLOORY) by Novacolor

Оцветяване: по каталог

 

 

PURO TITANIUM

 

 

Разходна норма

Цена за лт/кг

Цена за м2

FLOORY

9-10m2 / лт

69.73 лв

7-8 лв

 

*Посочената цена е с ДДС и  може да варира в зависимост от избрания цвят.

Гладко акрил-уретаново покритие за циментови настилки за интериора и екстериора

Floory е еднокомпонентно покритие с ниска плътност за циментова настилка, която не може да се транспортира , за интериора и екстериора.
Особеният състав на основата на акрил-уретанова смола във водна дисперсия  прави Floory идеален за изложбени зали, чакални, кабини, непромишлени складове и домашни гаражи.
Floory се характеризира с изключително прилепване към основата, висока твърдост на повърхността, абразивна устойчивост и при повтарящо се ходене, устойчивост на горещи автомобилни гуми. 
Floory има отлична устойчивост при контакт с бензин, дизелово гориво и различни разтворители, лесен за почистване. 


УПЪТВАНЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ


Floory се полага върху: 
- Повърхност от нов цимент или вече боядисан със съвместима боя и добро прилепване.
- Нови мазилки с вар или цимент или вече боядисани със съвместими бои и добро прилепване.

Повърхностите са подходящо подготвени като се следва начина от параграф „ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ“.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Съдържание на лепилото: акрил-уретанов кополимер на водна дисперсия
Обемна маса UNI EN ISO 2811-1:
Floory бял: 1,27 ± 0,05 кг/л
Floory неутрален: 1,23 ± 0,05 кг/л


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Яркост EN ISO 2813: ≥ 10 ъгъл на четене 850, гладка
Устойчивост на миене UNI 10560: > 10000 цикъла, отлична
Изсушаване (на 250С и 65% относителна влажност): при допир на 60 минути; може да се направи повторно боядисване след 5 часа. 


ОБЕМНО РАЗРЕЖДАНЕ


Floory: максимално с 20% вода 


ВНИМАНИЕ


Да се смеси подходящо материала преди оцветяването и преди полагането. 
Да не се полага върху пресни и влажни основи, да се изчака необходимото време за узряване общо за четири седмици. 
Да не се полага при наличието на увеличаваща се влажност.
Floory е гладък продукт, ако е необходимо триене трябва да се гарантира от неравността на основата. За да се увеличи триенето при ходене е възможно да се добави , вътре във Floory, специални добавки против хлъзгане в съотношение около 0,1 кг/л. 


ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ


(Отнася се за външни атмосферни условия Т=250 С, относителна влажност=60%)
Повърхността трябва да бъде подсушена и без прах, и без солени и влажни петна.
Ако е необходимо, да се извърши поправка или укрепване на основата със специфични продукти.
Ако е наличен мухъл, повърхността да се третира със съответните продукти.
Да се премахнат с четкане или чрез измиване евентуалните налични ефлоресценции и люспестите части от старите бои.
Да се отстранят натрупванията от прах, смог и други, с четка.
При наличието на некохезивна основа и запрашване, да се положи един слой Decofix (микронизиран фиксатор за стена) с четка.
Върху напълно подсушена повърхност да се положи първия слой Floory с валяк, четка или безвъздушен спрей.
Продуктът да се прилага постоянно, като се избягва да се допира отново, с валяк или четка, вече боядисаната повърхност, когато продукта започва да образува тънък слой.
Време за изсушаване: около 24 часа според основата, абсорбирането и условията на околната среда.


ПРЕПОРЪКИ


Материалът трябва да се полага като се предпазва от студ и силни термични влияния по време на целия процес.

Да не се прилага при температура на въздуха, на основата по-ниски от +50 С или по-високи от+350 С.
Влажността на околната среда трябва да е < 75%; 
Влажността на основата трябва да е < 5%.
Ph на основата трябва да е по-малка от 12.
На открито основата трябва да има наклон минимум 1% към оттичането на дъждовната вода, за да се избегне застой на водата.
Препоръчва се да се приключи всякаква работа от същата производствена партида. В случай на употреба на различни партиди се препоръчва да се смесят различните продукции с цел да се избегне разликата в нюансите. 
За правилната употреба на гореспоменатите продукти, на разреждането и на полагането се препоръчва внимателно четене на съответните технически указания. 
По време на всички етапи от подготовката на основата, на продуктите и на полагането се препоръчва правилната употреба на оборудването и на личните предпазни средства. 


ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО 


С вода веднага след употреба.


ИЗПЪЛНЕНИЕ


Floory: 9-10 м2/л на двата слоя и се отнася за полагането върху гладки основи и средноабсорбиращи. 
Floory: 6-7 м2/л на двата слоя и се отнася за полагането върху неправилни и абсорбиращиоснови. 
Необходимо е да се уточни ефективното изпълнение с предварителен опит върхуспецифичната основа. 


ЦВЕТОВЕ


Бял и цветна диаграма ColorNow. 
 

ОПАКОВКА


Опаковка по 2,5 л за Floory бял цвят; Опаковка по 2,35 л за Floory неутрален цвят.


УСЛОВИЯ ЗА ДЪЛГОТРАЙНО СЪХРАНЕНИЕ


Препоръчително е продуктът да се използва до 2 год. от датата на производство, ако е съхраняван в оригиналните затворени съдове и при подходящи температурни условия.


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ


Гранична стойност EU (Директива 2004/42/ЕС)
Floory (висококачествена еднокомпонентна боя)
Допустима норма EU за Floory (catA/i): 140 гр/л (2010)
Floory съдържа максимално 140 гр/л летливи органични съединения.
Продуктът не изисква  етикиране по смисъла на действащите нормативи.
Продуктът да се използва според действащите наредби за хигиена и безопасност. 
Отпадъците да не се хвърлят в канализационната система , в течаща вода и по земята; след употреба съдовете да не се разхвърлят в околната среда, отпадъците да се оставят да изсъхнат добре и да се третират като специфични. 

Да се съхранява далеч от деца. В случай на поглъщане незабавно се консултирайте с лекар.
За допълнителна информация прочетете инструкциите за безопасност.

Внимание! ФАБРИКА ЗА БОИ NOVACOLOR гарантира, че информацията в настоящата инструкция се предоставя въз основа на опита и на техническите и научни познания; но не може да поеме никаква отговорност за получените резултати при употребата им, защото условията на полагане са извън всякакъв неин контрол. Препоръчва се винаги да се проверява ефективната пригоденост на  продукта в съответния единичен случай. Настоящата инструкция анулира и замества всяка предишна такава. 

Технически указания 
Ревизия № 01
Дата на съставяне: 28.02.2017 

FLOORY

Floory е еднокомпонентна боя за циментови настилки  за интериор и екстериор.

 

Особеният състав на основата на акрил-уретанова смола във водна дисперсия  прави Floory идеален за изложбени зали, чакални, кабини, непромишлени складове и домашни гаражи. 

 

Floory се характеризира с изключително прилепване към основата, висока твърдост на повърхността, абразивна устойчивост и при повтарящо се ходене, устойчивост на горещи автомобилни гуми. 

 

Floory има отлична устойчивост при контакт с бензин, дизелово гориво и различни разтворители, лесен за почистване
 

  • Модел: FLOORY
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв