MIRROR (МIRROR) by Novacolor

Цветове:

По каталог  - вкючително силни, наситени  цветове

 

Разходна норма: 0,500 – 0,600  кг/ m2

 

Нанасяне:

Нанася се върху идеално  шпаклована и подготвена основа

Грундира се с дълбоко проникващ грунд или NOVAPRIMER, след което се нанася мазилката  с иноксова маламашка. Продуктът позволява комбинация на цветове и микс от техники при полагането. За защита от водни пари, влага и др. е необходимо нанасяне на защитната паста CERA WAX ,

                      

CERA WAX може да бъде във варианти-безцветна, златна или сребро.

 

 

MIRROR – венецианска мазилка

 

 

Разходна норма

Цена за лв/кг

Цена за м2

MIRROR

 

0.5кг/ m2

 

 

13,20лв. за бял цвят

16 лв ориентировъчна цена за цвят

 

 

6.60 лв.

8.00 лв.

 

                          

Приблизителна цена за MIRROR с ДДС: 7-8лв м/2.

Цените могат да варират в зависимост от избрания цвят и начин на полагане, както и при нанасяне на защитна вакса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свързващо вещество: гасена вар, водна дисперсия на винилни кополимери .

Плътност:

Mirror: 1,56 +/- 0,05 g/ml

 

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поради високата си степен на паропропускливост, Mirror трябва да се счита за идеално покритие за всички случаи, където е необходимо да се запазят характеристиките на пропускливост на третираната повърхност.

 

РАЗРЕЖДАНЕ

Acrilfix(безцветен акрилен фиксатор на водна основа): разрежда се1:5-1:6  с вода.

Novaprimer Bianco (бял или оцветен акрилен фиксатор водна основа): разрежда се  50-80% с вода.

Marmorino  KS  Bianco  (варова мазилка ): готов за употреба.

Mirror: готов за употреба

Cera Wax (вакса): готова за употреба. Разреждане с максимум от 100% с вода в зависимост от степента на желаното покритие.

Acquadivetro(силоксанов консолидатор на водна основа): максимално разреждане 30% с вода, да се определи на място, чрез тест на нанасяне.

 

ВНИМАНИЕ

Не полагайте върху току що поставена основа и върху основи, предразположени към алкалност, изчакайте необходимото време за  „узряване“, обикновено четири седмици.

 

ПРИГОТВЯНЕ НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

(Отасясе се за атмосферни условия T=25° C,UR=60%)

Повърхността трябва да бъде суха, без прах и петна от влага..

Върху гладки повърхности, препоръчваме нанасянето на един  слой от Novaprimer Bianco или

Acrilfix разредени, с четка  или валяк с фина структура..

След най-малко 4 часа, нанесете един слой от Marmorino KS Bianco с маламашка./или друг материал за изравняване и шпакловане.

Елиминирайте евентуални несъвършенства или натрупване на материал.

След най-малко 24  часа нанесете един слой от Mirror с маламашка.

 

След най-малко12 часа нанесете втори слой Mirror с маламашка.

Преди да изсъхне напълно , се полира  с маламашка.Основа характеристика на този продукт е ,че

много лесно се полира и излъсква.

 

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТТА

Възможно е да се защити и декорира вътрешната повърхност чрез прилагане на Cera Wax (Neutra,Gold,Silver,Bronze).

За повече информация вижте информационния лист на Cera Wax.За

по-голяма защита на повърхността,може да се нанесе  Acquadivetro.

Задължително да се приложи Acquadivetro най-малко след 20-30 дни от прилагането на Era Veneziana при подходящи условия на околната среда (T=25° C,UR=60%), за да се позволи на рН на основата да падне под 12.

Важно е да се определи степента на разреждане на продукта чрез тест за прилагане на място.

Приложението на Acquadivetro променя степента на гланц на повърхността, матирайки я.

 

ПРЕПОРЪКИ

Продуктът трябва да бъде нанасян, предпазвайки от студ и резки  температурни промени, през целия процес на нанасяне. Не нанасяйте при температура на въздуха, на основата и на самия продукт  под +10° C или над +35° C,   нито при директна слънчева светлина, нито в/у силно нагрети повърхности (дори вече да са на сянка).

Препоръчва се приключването на всяка работа с продукти от една и съща партида.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

С вода, веднага след употреба.

 

РАЗХОД

Acrilfix: 50-60 м2/л, в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

Novaprimer: 8-10 м2/л, в зависимост от вида основата и от попивателната й способност.

Marmorino KS: 0,8-1 кг/м2.

Mirror: 2-4 м2/кг, в зависимост от степента на покритие

Cera  Wax: 15-20 м2/л, в зависимост от вида основата и от попивателната й способност Acquadivetro: 7-20 м2/л, в зависимост от вида основата и от попивателната й способност.

 

ЦВЕТОВЕ

Бяло и по каталог Mirror и Era Veneziana.

 

ОПАКОВКИ

Опаковки от 1кг; 20кг.

 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ СКЛАДИРАНЕ

Срок на годност в опаковка 24 месеца, при условие, че се съхранява на закрито, в оригинални добре затворени опаковки, при температура м/у +5° C и +35° C

При продуктите на варова основа е възможно  да има увеличение на вискозитета по време на съхранение.

 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Директива 2004/42/CE:

Mirror (боя за декоративни ефекти) Пределна стойност UE за Mirror (cat A/l):200гр/л(2010)

Mirror съдържа максимално 100гр/л  на COV.

Дразнещ./Риск от сериозно увреждане на очите./Може да причини чувствителност при контакт с кожата./ Да се съхранява на недостъпни за деца места./ Да се избягва контакт с очите. / В случай на контакт с очите, незабавно измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ./ Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите и лицето./При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Етикетиране за опасност по смисъла на директивите67/548/CEE и  1999/45/CE  и следващи изменения и допълнения.

Продукта трябва да се транспортира, съхранява и използва в съответствие с действащите стандарти за хигиена и безопасност; Оставете да изсъхнат напълно остатъчните вещества и ги третирайте като специални отпадъци.

За повече информация вижте информационния лист за безопасност.

 

Забележка – представената в тази техническо – информационна листовка информация е на база нашия най-добър опит; въпреки това листовката не поражда поемането на никаква отговорност от страна на нашето дружество за нанасянето на продукта, ако не е под наш пряк контрол

Нямате инсталиран PDF плъгин. Можете да свалите файла от ТУК.

Нямате инсталиран PDF плъгин. Можете да свалите файла от ТУК.

МIRROR Венецианска мазилка на варова основа

MIRROR е венецианска мазилка на варова основа, с която се постигат декорации от най-висок клас за вътрешни и външни повърхности. Може да се обработи допълнително с различни видове вакси, които повишават както защитата, така и естетическия ефект. 

 

Изключителното предимство на този вид венецианска мазилка е, че се полира и лъска много лесно, а резултатът са тъмни, наситени цветове .

  • Модел: МIRROR
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв