ECLAT WALL PAINTING (ECLAT WALL PAINTING) by Novacolor

Разходна норма: 8-10 м2/лт


Нанасяне:

 

Основата се грундира с NOVAPRIMER, акрилен грунд с фин кварцов пълнител, разреден 50-80% с вода; или Decofix – при външно нанасяне
За леко текстурирано крайно покритие , може да се нанесе  релефен латекс или латекс с сварцови частици.

 

За структурирани повърхности , може да се нанесе минерална мазилка , която да се структурира в зависимост от желания ефект .
Върху суха повърхност нанесете с маламашка с гъба един или два слоя Eclat Wall Painting.


Време за изсъхване: около 24 часа според условията, вида основа, попивателната ѝ способност

 

 

Разходна норма

Цена за лт/кг

Цена за м2

2

ECLAT WALL PAINTING

9 /лт

245,44лв

 27лв

 

Приблизителна цена с ДДС около 30 лв/ м2, в зависимост от използваната основа и структурата й.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Може да се нанася на:
- Нови и стари мазилки на базата на хидравлични свързващи средства.
- Бетонови повърхности.
- Стари органични или минерални бои и покрития, които са сухи, плътни, попиващи и кохезивни.
- Различни видове минерални амалгами, стига да са попиващи.
- Повърхности ETICS (термоизолиращо покритие).

Неподходящ за обезвлажняващи мазилки.

Повърхностите се подготвят по подходящ начин като се следват условията в параграф „ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА”.

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Естество на свързващото вещество: модифицирани акрилни съполимери във водна емулсия.
Обемна маса:
Eclat_Wall Painting: 1,09 +/- 0,05 g/ml
Изсъхване (при 25 °C и 65% отн.влажност): на допир 30 мин.; възможност за боядисване след 4 часа.

 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водопропускливост течна вода UNI EN 1062-3: ниска, w < 0,1 kg/ m2h^0,5 - измерени стойности на бялото

Пропускливост водни пари UNI EN ISO 7783-2: висока, Sd < 0,14 m - измерени стойности на бялото.

Защита за фасади въз основа на теорията на Куенцел DIN 18550: W < 0,5 kg/m2h^0,5 и Sd < 2 метра.
Устойчив на мухъл и плесени съгласно UNI EN 15457 и UNI EN 15458. 

 

РАЗРЕЖДАНЕ 
Eclat_Wall Painting: готов за употреба, макс. разреждане 20%.
Novasil F: Разредете с около 35-40% вода за първия слой и с 20-25% вода за втори слой, нанасян с четка, и с 10-15% вода за втори слой, нанасян с вълнен валяк.

 

ИНСТРУМЕНТИ 
Decofix: четка; валяк.
Eclat_Wall Painting:  маламашка с пореста гъба

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Разбъркайте подобаващо материала преди оцветяването и полагането му.
Да не се полага върху пресни и в основата си алкални повърхности, изчакайте достатъчно време за изсъхване, принципно четири седмици.
За постигане на по-добър естетичен ефект, се препоръчва различните грундове да се оцветят преди нанасяне.
Нанасянето върху бетонови повърхности има декоративна функция.

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАНАСЯНЕ 
(При условия на околната среда T=25°C, UR=60%)

 

Мазилки:
Основата трябва да е чиста и суха,  и плътна, без прах и петна от соли на влагата.
Ако е необходимо, основата да се корегира  със специални продукти.
При наличие на мухъл повърхността да се третира с подходящи продукти.
Премахнете с четка или чрез измиване евентуални кристализации на соли или белещи се части от стари бои 

Пукнатините трябва да бъдат   запълнени с гипс или сходни продукти.

Да се изгладят неравностите на основата. Дупките, пукнатините, процепите  и  вдлъбнатините  могат  да  се  третират  с  подходящи
шпакловки според вида на основата.
Уверете се, че основата е добре изсъхнала и нанесете с четка един слой разреден Acricolor (акрилен багрилен фиксатив на водна основа) или нанесете с четка, слой разреден Decofix (микронизиран стенен фиксатив), изчакайте фиксативът да изсъхне.
Нанесете структурна основа с желания естетически ефект
Върху суха повърхност нанесете с маламашка с гъба един или два слоя Eclat_Wall Painting.
Преминете върху все още суха повърхност, за да премахнете евентуално натрупване на материала.
Време за изсъхване: около 24 часа според вида основа, попивателната ѝ способност и условията на околната среда.

 

Бетонови повърхности:
Основата трябва да е чиста и суха, кохезивна и плътна, без прах и влажни петна от соли.
Ако е необходимо, да се ремонтира или да се консолидира чрез специални продукти.
При наличието на мухъл, третирайте с подходящи продукти.
Премахнете чрез четка или чрез измиване евентуалните налични кристализации на соли или белещите се части от стари бои. Отстранете напълно повдигнатите слоеве боя. Отстранете отлаганията от прах, смог и други като използвате четка.
Премахнете слабо захванатите конструктивни циментови части.
Шпакловайте окончателно с антикарбонизиращ невтвърдяващ кит.
Уверете се, че опората е напълно суха и нанесете с четка един слой Decofix (микронизиран стенен фиксатив), изчакайте фиксативът да изсъхне.
Нанесете структурна основа с желания естетически ефект

Върху суха повърхност нанесете с маламашка с гъба един или два слоя Eclat_Wall Painting.
Преминете върху все още суха повърхност, за да премахнете евентуално натрупване на материала.
Време за изсъхване: около 24 часа според вида основа, попивателната ѝ способност и условията на околната среда.

 

Повърхности с термоизолиращо покритие:
За да ограничите прекомерни механични натоварвания, дължащи се на прегряване на повърхността от слънчеви лъчи, се препоръчва използването на нюанси на цвят, с индекс на отражение (Y) по-голям от 20. Изборът на бои, 


        
Нови повърхности:
Уверете се, че основата има време да изсъхне в съответствие със спецификациите на производителя.
Уверете се, че основата е добре изсъхнала и нанесете с четка един слой  разреден  Acricolor  (акрилен  оцветен  фиксатив  на  водна основа) или нанесете с четка, слой разреден Decofix (микронизиран стенен фиксатив) и изчакайте да изсъхне.
Нанесете структурна основа с желания естетически ефект

След 8 часа нанесете с маламашка с гъба един или два слоя Eclat _Wall Painting.
Време за изсъхване: около 24 часа според вида основа, попивателната ѝ способността и условията на околната среда.

 

Освежаване на вече съществуващи повърхности:
Преди да препокриете повърхност с термоизолация, трябва да се провери:

- Прилепването на изолационните панели към основата.
- Наличието на нестабилни части, които се лющят или са повредени, трябва да бъдат отстранени.
- Повърхността да е годна и без прах.
- Повърхността да е без пукнатини между изолационните панели.
- Дали няма плесени  и мухъл, съответно пристъпете към третиране със специфични продукти.
- Повърхността да е суха и без конденз.


ПРЕПОРЪКИ
Материалът трябва да бъде нанасян като се предпазва от мраз и големи температурни скокове през целия цикъл на нанасяне. Да не се нанася при температура на въздуха, основата  и продукта под +5°C  или  над  +35°C  или  под  прякото  въздействие  на  слънцето нито върху прекалено загрети повърхности (дори вече да са на сянка). Влажността на околната среда трябва да бъде < 75%; влажността на основата трябва да е < 10%.
Препоръчва се всяка работа да се извършва с материали от една и съща производствена партида. При използването на различни продукции се препоръчва те да се смесят помежду си, за да се избегнат леки разлики в тоновете.
За правилната употреба на споменатите материали, разреждане и полагане направете справка със съответния технически лист.
През всички фази на подготовка на основата, на продуктите и на полагането се препоръчва правилната употреба на инструментите и личните предпазни средства (ЛПС).

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
С вода, непосредствено след употреба.

 

РАЗХОД
Eclat_Wall Painting: 8-10 м2/л на слой според покривността на основата и попивателната ѝ способност.
Добре е да проверите предварително действителния разход за конкретната основа.

 

ЦВЕТОВЕ 
База Злато не се оцветява.

 

ОПАКОВКИ 
Разфасовки от 1 л и 4 л.

 

УСЛОВИЯ ЗА ТРАЙНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ 
Препоръчително е продуктът да се използва в срок до 2 години от датата на производство, ако се съхранява в неотворени оригинални опаковки и при подходящи температурни условия.

 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Директива 2004/42/ЕО: 
Eclat_Wall Painting (боя за декоративни резултати)
Гранична стойност на ЕС за Eclat_Wall Painting (кат. A/l): 200 г/л (2010)
Eclat_Wall Painting съдържа максимум 200 г/л ЛОС.        Вреден за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни последици за водната среда / Да се съхранява извън обсега на деца / Остатъците да не се изхвърлят в канализацията / Да се използва подходящо предпазно облекло и ръкавици / При поглъщане незабавно да се потърси лекар и да му се покаже тази опаковка или етикетът.
Продуктът трябва да се превозва, използва и съхранява в съответствие с действащите норми за хигиена и безопасност; остатъците да се оставят да изсъхнат напълно и да се обработят като специални отпадъци.
За повече информация да се направи справка с листа за безопасност. 


ВАЖНО - ЗАВОД ЗА БОИ НОВАКОЛОР гарантира, че информацията в настоящия лист е предоставена с най-доброто от неговия опит и неговите технически и научни познания; все пак не може да поеме никаква отговорност за получените резултати при ползването им, тъй като условията на нанасяне са извън всякакъв негов контрол. Препоръчва се винаги да се проверява действителната уместност на продукта за отделния конкретен случай. Настоящият отменя и заменя всички предходни технически листове.

ECLAT WALL PAINTING - декоративна мазилка

Eclat Wall Painting е "динамично" декоративно покритие с металиков ефект. Светлината, отразена от повърхността, проявява естетическия ефект. Осветената повърхност създава триизмерен ефект на блясък.


Eclat Wall Painting създава защитно покритие с висока водоустойчивост и добра пропускливост, които осигуряват отлична въздухопроницаемост и устойчивост на дъждовна вода.


Eclat Wall Painting е подходящ за нанасяне, дори в среда с тежки условия и в климатични условия, характеризиращи се със силни сезонни температурни промени.


Благодарение на специалната си формула и наличието на добавка срещу мухъл, мазилката предпазва третираните повърхности от образуването на мухъл, плесен и мъх, дори при декоративно крайно покритие върху топлоизолационни облицовки.


Може да се нанася на:

- Нови и стари мазилки 

- Бетонови повърхности

- Стари органични или минерални бои и покрития, които са сухи, плътни, попиващи 

- Топлоизолации

  • Модел: ECLAT WALL PAINTING
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв