LEGASTUCCO L100

СВЪРЗВАЩА СМОЛА ЗА ШПАКЛОВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ
Свързваща бързо изсъхваща смола зашпакловане и изглаждане на дървениподови настилки; смес с дървен прах,получен от финото изглаждане.

Каталог

Paste the pdf file link from setting widget.

ПРИЛАГАНЕ
Аклиматизирайте продукта преди употреба. Продуктът се смесва в съотношение 1 :1,  докато сеполучи хомогенно тесто с фин прах, получен отобработването с шкурка на повърхността, която ще се третира. Разнесете продукта с гладка шпатула от иноксова стомана (американска). Нанесете
полученото тесто в цепнатините или по-добре направете още една пълна шпакловка на пода. Може да е необходимо да повторите действието повече пъти. След като изсъхне (около 40 – 60 мин.), обработете с абразивна хартия, докато отстраните напълно остатъците от сухия продукт. Винаги проверявайте влажността на дървото, която трябва да е от 8 до 12%, температура на околната среда от 15 до 25°C и относителна влажност не повече от 75%. Винаги да се използват подходящи методи за индивидуална защита. Винаги се консултирайте с техническите данни и информацията за
сигурността на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА
Непълното отстраняване на остатъците от сухия продукт може да доведе до различна тоналност на пода след боядисване. След това може да се пристъпи към цикъла на боядисване. Препоръчва се тестото да се приготви в момента на употреба, за да се избегне различната тоналност на
шпакловката. ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.i