Archi + Argilla

Екологична мазилка, на базата на естествени съставки, с която…

Описание

ARCHI+ARGILLA

ЕКОЛОГИЧНА МАЗИЛКА,  НА БАЗАТА НА ЕСТЕСТВЕНИ СЪСТАВКИ  , С КОЯТО МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ РЕЗЛИЧНИ ЕФЕКТИ

Характеристики

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Archi+ Argilla е минерална облицовка на прах за вътрешни повърхности на основата на глина, въздушна вар, внимателно подбрани инертни материали и реологични модификатори, за да се гарантира отлична приложимост.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Archi+ Argilla може да се прилага върху:

  • Нови и стари мазилки на основата на хидрокси-свързващи вещества;
  • Повърхности от вар и гипс;
  • Стари бои и мазилки с органична или минерална основа, сухи, плътни, абсорбиращи и кохезивни;
  • Смеси с различна минерална основа, стига да са абсорбиращи.
Виж повече…

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съдържание на свързващото вещество: въздушна вар.

Вид: прах

Максимална гранулометрия на инертни материали: 1,8 мм

Времетраене на сместа: около 120 мин на 250С, относителна влажност=60%.

Водопропускливост UNI EN 1062-3: средна, w=0,20 кг/м2h^0,5

Паропропускливост UNI EN ISO 7783-2, висока, Sd<,010 m

Изсъхване (на 250С и 65% относителна влажност): при допир за 2-3 часа; може да се боядисва отгоре след около 24 часа (според приложената плътност).

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Archi+ Argilla: да се използва 4,5 – 5,5 л чиста вода за всяка кутия по 15 кг Archi+ Argilla

Да се изсипва внимателно Archi+ Argilla във водата и да се смесва с автоматизиран смесител на ниска скорост. Получената смес трябва е хомогененна, тиксотропна и без бучки. Хомогенизирането не може да се извърши ръчно.

Оставете да почине 5-10 минути преди нанасяне.

 

ПРИГОТВЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИТЕ ПОКРИТИЯ

Защита, която не образува филм:

Cera Wax Plus: готов за употреба, максимално разреждане. 10% с вода

Nova_Wall Care: разредете първия слой с 15% вода

 

ОЦВЕТЯВАНЕ

Претегля се в голям и чист съд необходимата вода за приготвянето на сместа.

Дозирайте избраната смес от багрила в контейнера.

Разпръснете, чрез ръчно разбъркване, багрилата във водата. Багрилото трябва да се разпръсне предварително върху водата за смесване.

Бавно изсипете Archi + Argilla във водата и разбъркайте, с нискоскоростна механична бъркалка, без да образувате бучки.

Оставете да почине 5-10 минути преди нанасяне.

 

 ВНИМАНИЕ

Количеството на водата,трябва да е еднакво за следващите оцветявания на продукта.

Смяната на партидата може да доведе до различни крайни нюанси.

Времето за разбъркване трябва се поддържа постоянно.

Да не се използва продукта повече от периода pot-life , дори и ако вискозитета на сместа го позволява.

По време на работа да не се добавя допълнително вода, за намаляване на вискозитета.

Да не се полага върху влажни повърхности, при наличието на увеличаваща се влага.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

(Отнася се за външни условия на околната среда Т=250С, относителна влажност=60%).

Повърхността трябва да е суха и без прах, без солни и влажни петна.

Да се махнат евентуалните следи от арматура.

Да се махне механично или измиване с вода под високо налягане старите части или в етап на разпадане, мръсни отпадъци, да се предпазва желязната арматура покрита и да се възстановят липсващите обеми с подходящ хоросан против отдръпване. Преди полагане да се изчака до пълното изсъхване на основата.

За подготвянето на основата е възможно да се положи един или два слоя Archi+ Fondo (основна мазилка).

На суха и плътна основа да се положи един слой разреден Decofix (пигментиран акрилен фиксатор във вода) с четка.

За значително незапрашени основи може да се положи, като алтернатива, един слой разтворен Novaprimer (пигментиран акрилен фиксатор във вода), с четка.

Да се изчака пълното изсъхване на основата и да се положи с шпакла инокс един слой Archi+Argilla, да се обработи все още влажната повърхност до желания естетичен ефект.

Поради естетични изисквания, може да се положи втори слой Archi+Argilla , следвайки предходните указания.

 

ЗАЩИТА НА ПОВЪРХНОСТТА

Преди нанасяне на защитните средства върху Archi + Argilla е необходимо да се изчака пълното изсъхване на повърхността, което при нормални условия настъпва 48 часа след нанасянето на последния слой.

Защита  с Cera Wax Plus:

прилагането на Cera Wax Plus придава на третираната повърхност мекота, намаляване на повърхностната абсорбция и мека защита срещу случаен контакт с вода.

Нанесете с ръкавица или мистрия с гъба първи слой разреден Cera Wax Plus, като внимавате да наситите порите на основата, като разпределите продукта равномерно по цялата повърхност.

Изчакайте повърхността да изсъхне напълно и нанесете, с гъба, втори слой Cera Wax Plus, неразреден. Когато третираната повърхност е суха на допир, продължете с полиране с кърпа. Полирането може да се извърши ръчно с кърпа или с произволна орбитална шлайфмашина, оборудвана с подходяща вълнена шапка. За нуждите на строителната площадка е възможно да се нанасят допълнителни слоеве Cera Wax Plus, като се следват процедурите, описани по-горе.

Време за съхнене: около 30 минути на допир, до 4 часа в зависимост от вида на основата, нейната абсорбция и условията на околната среда. Оптималните качества обикновено се постигат след 24-48 часа от нанасянето на последния слой.

Защита с Nova Wall_Care:

препоръчва се при всички условия, където се изисква добра устойчивост на вода и на множество водо- и маслоразтворими вещества.

Може да се постигне чрез нанасяне на два или повече слоя Nova_Wall Care (пчелен восък, отблъскващ хидромасла), който може да предпази повърхност, без да се променя естетическият й вид. Това е класическото решение за този тип покритие.

Нанесете с четка първи слой разреден Nova_Wall Care, като внимавате да наситете порите на основата, като разпределите продукта равномерно по цялата повърхност.

Изчакайте повърхността да изсъхне напълно и нанесете с гъба втори слой Nova_Wall Care, неразреден. Когато третираната повърхност е суха на допир, продължете с полиране с кърпа. Полирането може да се извърши ръчно с кърпа или с произволна орбитална шлайфмашина, оборудвана с подходяща вълнена шапка. За нуждите на строителната площадка е възможно да се нанасят допълнителни слоеве Nova_Wall Care, следвайки процедурите, описани по-горе.

Време за съхнене: на допир около 30 минути, до 4 часа в зависимост от вида на субстрата, неговата абсорбция и условията на околната среда. Оптималните качества обикновено се постига 48-72 часа след нанасянето на последния слой.

Защита с Mineral Sealer :

Mineral Sealer: хомогенизирайте Mineral Sealer A от всякаква седиментация. Изсипете Mineral Sealer B в Mineral Sealer A и разбъркайте ръчно за приблизително 45-60 секунди. Като алтернатива е възможно да разбъркате с механичен миксер, оборудван с витло при бавно разбъркване за около 1 минута. В получената смес не трябва да има бучки, да няма несмесени участъци от двата компонента, примеси. Оставете да почине 5-10 минути преди нанасяне.

Съотношение на смесване: 10 части от компонент А + 7 части от компонент Б.

Получената смес (0,5 l компонент A + 0,350 l компонент B) се разрежда чрез добавяне на 2,5 l вода.

Трайност  на готовата смес: около 60 минути, не добавяйте повече вода, за да удължите живота на сместа.

 

Защита с Clear Finish  двукомпонентен полиуретанов лак на водна основа/ Ultra Matt: хомогенизирайте Clear Finish Countertop Protection A – Clear Finish Countertop Protection Ultra Matt A от всякакво утаяване.

Изсипете компонент Б в компонент А и разбъркайте ръчно или с миксер, снабден с витло, при бавно разбъркване за около 1 минута. В получената смес не трябва да има бучки, несмесени части от двата компонента, примеси.

Clear Finish Countertop Protection Съотношение на сместа по тегло: 10 части от компонент А + 3 части от компонент Б.

Clear Finish Countertop Protection Ultra Matt катализно съотношение по тегло: 12 части от компонент A + 3 части от компонент B.

Разредете сместа, като добавите максимум 10-15% вода.

Трайност на готовата смес: около 60 минути, не добавяйте повече вода, за да удължите живота на сместа.

ПРЕПОРЪКИ

Материалът трябва да се полага като се предпазва от замръзване и силни термични влияния по време на целия процес.

Да не се прилага при температура на въздуха, на основата по-ниски от +80С или по-високи от +350С.

Да не се прилага при наличието на повърхностна кондензация или под директно слънчево действие, нито на нагрети повърхности (дори и вече да са на сянка).

Да не се прилага по повърхности със солни ефлоресценции или подложени на увеличаваща се влага.

Влагата на средата трябва да е < 75%; влагата на основата трябва да е < 10%.

За да не се компрометира достигането на оптималните естетически и технически характеристики на продукта, се препоръчва да се полага при гореспоменатите климатични условия.

Препоръчва се да се приключи всякаква работа от същата производствена партида.

За правилната употреба на гореспоменатите продукти, на разреждането и на полагането се препоръчва внимателно четене на съответните технически указания.

По време на всички етапи от подготовката на основата, на продуктите и на полагането се препоръчва правилната употреба на оборудването и на личните предпазни средства.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

С вода, веднага след употреба.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Archi+ Argilla (на прах): 1,8-2,2 кг/м2, за всеки слой според вида на основата и нейното абсорбиране. Необходимо е да се провери ефективността с предварителен опит върху специфичната основа.

ЦВЕТОВЕ

Бял и по каталог Archi+ Argilla.

ОПАКОВКА

Archi+ Argilla торби по 15 кг

УСЛОВИЯ ЗА ДЪЛГОТРАЙНО СЪХРАНЕНИЕ

Материалът има срок на годност, в оригиналната кутия и добре запечатана, около 12 месеца от датата на производство, стига да се съхранява в покрит склад и при температура между +50С и +350С.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

Дразни дихателните пътища и кожата./ Риск за тежки очни увреждания./ Може да провокира чувствителност при контакт с кожата./ Да се съхранява далеч от деца./ Да не се вдишва праха./ Да се избягва контакта с очите и кожата./ В случай на контакт с очите да се измият незабавно и обилно с вода и се консултирайте с лекар./ Да се използват предпазни дрехи и подходящи ръкавици и да се предпазват очите/лицето./ В случай на поглъщане се консултирайте с лекар и му покажете съдържанието или етикета.

Продуктът трябва да се транспортира, използва и съхранява според действащите наредби за безопасност и хигиена; отпадъците да се оставят да изсъхнат напълно и да се обработват като специални отпадъци.

За допълнителна информация обърнете внимание на информационния лист по безопасност.

Внимание! SAN MARCO GROUP гарантира, че информацията в настоящата инструкция се предоставя въз основа на опита и на техническите и научни познания; но не може да поеме никаква отговорност за получените резултати при употребата им, защото условията на полагане са извън всякакъв неин контрол. Препоръчва се винаги да се проверява ефективната пригоденост на продукта в съответния единичен случай. Настоящата инструкция анулира и замества всяка предишна такава.

Видео

Каталог

Може да разгледате нашият каталог от ТУК

Галерия

Свързани продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !