Primer PA400

ВТВЪРДЯВАЩА СМОЛА СРЕЩУ ВЛАГА Втвърдяваща смола за образуващи прах циментови…

Описание

ВТВЪРДЯВАЩА СМОЛА СРЕЩУ ВЛАГА
Втвърдяваща смола за образуващи прах циментови основи; за обработка срещу остатъчна влага за влажни подове и стени; с добавяне на фин пясък се получават синтетични замазки за бързо шпакловане или поправки. За залепване използвайте единствено нашите двукомпонентни лепила monoparquet или adesivo mono h.

Виж повече…

Външен вид: Кафява течност
Вискозитет (@20°C; Ford #4): 20 – 25
Разход (g/m2): 200 – 300 (разтворен 1:1)
Трайност на сместа (минути): 50 – 60
Отваряне за трафик (часа): 6 – 8
Окончателно втвърдяване (дни):
1 – 3
Температура на употреба (°C)::
+15 – +25
Приложение/Инструменти: Валяк, четка
Почистване на инструментите:
GR7, при още пресен продукт
Отстраняване на продукта: GR7, при още пресен продукт
Съхранение (месеци):
температура между +5°C и +25°C 6
Информация за изхвърляне:
Да се изхвърля съгласно действащите местни и национални разпоредби
Опаковка: Цилиндрични кутии от 10 kg
Ограничения при употреба:
Използвайте единствено нашите лепила като PELPREN PL6, PELPREN PL60E, EURO F1,
MONOPARQUET, ADESIVO MONO H или ADESIVO WB 2C
Възпламенимо
Винаги използвайте подходящи методи за защита.
Да се проветрява помещението по време на нанасяне, като се избягва течение
Да не се прилага във влажна среда
Аклиматизирайте продукта при 20°C преди употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА
ADESIV srl гарантира, че информацията от настоящата бланка е предоставена на база на собствения опит и научно-технически познания; въпреки това, не може да се поеме никаква отговорност за получените резултати, тъй като условията на използване са извън неговия контрол.
Препоръчително е винаги да се проверява дали продуктът е подходящ за конкретния случай. Настоящата ревизия анулира и замества всяка предходна ревизия.

Характеристики

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Винаги да се проверява влажността със специални инструменти. Основата, която ще се обработва, трябва да бъде чиста и без разделящи частици. Евентуални дефекти на повърхността, като пукнатини и цепнатини трябва да бъдат обработени, като се замеси фин сух пясък (не морски) с PRIMER PA400.

 

ПРИЛАГАНЕ

Аклиматизирайте при 20°C преди употреба. PRIMER PA400 се разтваря със специален DILUENTE D40 (в отношение 2:1) в зависимост от абсорбируемостта на основата. PRIMER PA400 след разтваряне се нанася с четка или валяк в обилно количество при първа ръка. Оставете да изсъхне поне 3 – 4 часа в условия на околната среда 20 – 25 °C и 60 – 70 % остатъчна влага (различните условия може да доведат до не толкова добри резултати). Нанесете втората ръка от чист PRIMER PA400 в нормално количество, така че да не остане много продукт на повърхността. Ако е необходимо, нанесете трета ръка. За по-добро захващане на лепилата изсипете един слой фин сух пясък (не морски) върху последната ръка още пресен PRIMER PA400. След изсъхване преди залепване махнете излишния пясък, който не се е залепил. Температура на околната среда от 15 до 25°C, относителна влажност не повече от 75%. Винаги да се използват подходящи методи за индивидуална защита. Винаги се консултирайте с техническите данни и информацията за сигурността на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да се проверява винаги за наличие на подходяща защита срещу конденз. Важно е между две ръце да не се оставя интервал по-голям от 12 часа, за да се получи перфектно свързване между различните слоеве.

Видео

Каталог

Галерия

Свързани продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !