PRIMER PA400

ВТВЪРДЯВАЩА СМОЛА СРЕЩУ ВЛАГА
Втвърдяваща смола за образуващи прах циментови основи; за обработка срещу остатъчна влага за влажни подове и стени; с добавяне на фин пясък се получават синтетични замазки за бързо шпакловане или поправки. За залепване използвайте единствено нашите двукомпонентни лепила monoparquet или adesivo mono h.

Каталог

Paste the pdf file link from setting widget.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Винаги да се проверява влажността със специални инструменти. Основата, която ще се обработва, трябва да бъде чиста и без разделящи частици. Евентуални дефекти на повърхността, като пукнатини и цепнатини трябва да бъдат обработени, като се замеси фин сух пясък (не морски) с PRIMER PA400.

 

ПРИЛАГАНЕ

Аклиматизирайте при 20°C преди употреба. PRIMER PA400 се разтваря със специален DILUENTE D40 (в отношение 2:1) в зависимост от абсорбируемостта на основата. PRIMER PA400 след разтваряне се нанася с четка или валяк в обилно количество при първа ръка. Оставете да изсъхне поне 3 – 4 часа в условия на околната среда 20 – 25 °C и 60 – 70 % остатъчна влага (различните условия може да доведат до не толкова добри резултати). Нанесете втората ръка от чист PRIMER PA400 в нормално количество, така че да не остане много продукт на повърхността. Ако е необходимо, нанесете трета ръка. За по-добро захващане на лепилата изсипете един слой фин сух пясък (не морски) върху последната ръка още пресен PRIMER PA400. След изсъхване преди залепване махнете излишния пясък, който не се е залепил. Температура на околната среда от 15 до 25°C, относителна влажност не повече от 75%. Винаги да се използват подходящи методи за индивидуална защита. Винаги се консултирайте с техническите данни и информацията за сигурността на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да се проверява винаги за наличие на подходяща защита срещу конденз. Важно е между две ръце да не се оставя интервал по-голям от 12 часа, за да се получи перфектно свързване между различните слоеве.