ECOBRIL

ЕДНОКОМПОНЕНТНА БОЯ
Матова – полугланцирана – гланцирана Боя на водна основа за дървени подови настилки, с нова концепция и лесно нанасяне. Оставя прозрачен филм, който придава естествена тоналност на дървото.

Каталог

Paste the pdf file link from setting widget.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Подът трябва да бъде добре изгладен, фугиран и обработен с шкурка, без разделящи части като масло, восък, силикон. Повърхността, която ще се третира, трябва да бъде суха, с влажност 8 – 12%. Температура на околната среда от 15 до 25°C, относителна влажност не повече от 75%. След обработката с шкурка почистете цялата повърхност с прахосмукачка и след това с антистатичен плат.

ПРИЛАГАНЕ
Аклиматизирайте и разклатете внимателно продукта преди употреба. Филтрирайте продукта преди употреба. Нанесете равномерно по валяка или четката. След около 12 часа може да се пристъпи към нанасяне на втора ръка, предшествано от обработка с шкурка 220. След обработката с шкурка почистете цялата повърхност с прахосмукачка и след това с антистатичен плат. Може да се нанесе и трета ръка, предшествана от обработка с шкурка. Винаги проверявайте влaжността на дървото, която трябва да е от 8 до 12%, температура на околната среда от 15 до 25°C и относителна влажност не повече от 75%. Винаги да се използват подходящи методи за индивидуална защита. Винаги се консултирайте с техническите данни и информацията за сигурността на продукта.

Дообработка ECOBRIL + ECOBRIL + ICE
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Подът трябва да бъде добре изгладен, фугиран и обработен с шкурка 150-180, без разделящи части като масло, восък, силикон. Повърхността, която ще се третира, трябва да бъде суха, с влажност 7 – 11%. Температура на околната среда от 15 до 25°C, относителна влажност не повече от 75%. След обработката с шкурка почистете цялата повърхност с прахосмукачка и след това с антистатичен плат.

ПРИЛАГАНЕ
Аклиматизирайте и разклатете внимателно продукта преди употреба. Нанесете равномерно по валяка или четката. След около 12 часа може да се пристъпи към нанасяне на втора ръка, предшествано от обработка с шкурка 220. След обработката с шкурка почистете цялата повърхност с прахосмукачка и след това с антистатичен плат. След около 12 часа може да се пристъпи към нанасяне на слой ICE (за приготвянето вижте техническите данни), предшествано от обработка с шкурка 220. След обработката с шкурка почистете цялата повърхност с прахосмукачка и след това с антистатичен плат.

ЗАБЕЛЕЖКА
ADESIV srl гарантира, че информацията от настоящата бланка е предоставена на база на собствения опит и научно-технически познания; въпреки това, не може да се поеме никаква отговорност за получените резултати, тъй като условията на използване са извън неговия контрол. Препоръчително е винаги да се проверява дали продуктът е подходящ за конкретния случай. Настоящата информация анулира и замества всяка предходна