PELPREN PL6

ДВУКОМПОНЕНТНО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВЕНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ
Епокси-полиуретаново двукомпонентно лепило без вода за залепване на всякакъв вид дървени подови настилки върху циментови основи или вече съществуващи неабсорбиращи настилки (мрамор, плочки, плоска каменна мозайка, дървени повърхности).

Каталог

Paste the pdf file link from setting widget.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Винаги проверявайте влажността на пода и на дървото със специални инструменти (<2%). Измерването на влажността на пода се извършва в дълбочина (ок. 2-3 cm) с карбиден влагомер, с цел да се изключи възможното наличие на силно хигроскопични субстанции (като пемза и вермикулит), които могат да освободят съдържащата се в тях влага с последващо издуване на пода. Не поставяйте върху основи, които не са
защитени от образуване на влага (винаги нанасяйте защитен слой срещу кондензацията). Подове на груба замазка или такива, образуващи прах, трябва да бъдат заздравени с нашите PRIMER (PA400, PA35, WB PU, HE или SILBLOCK 60), които осигуряват подходящо прилепване на лепилото (виж техническите данни). Да не се прилага в помещения, които не са снабдени с катинар или заключване. Да не се прилага на стени или тавани, които не са добре подсушени.

ПРИЛАГАНЕ
Аклиматизирайте продукта преди употреба. Изсипете компонента PELPREN PL6 (B) в буркана на компонента PELPREN PL6 (A), като разбърквате внимателно с електрически миксер, докато се получи хомогенно тесто. Така полученото тесто се нанася върху основата със специална шпатула с широки зъби ном. 6. Основата трябва да бъде компактна, суха, чиста, без разделящи частици като остатъци от стенни картини, прах,
восък или други подобни. Продуктът не се разрежда. Преди залепването винаги проверявайте влажността на основата, която трябва да бъде <2% (<0.5% анхидрит). Температура на околната среда от 15 до 25°C, относителна влажност не повече от 75%. Винаги да се използват подходящи методи за индивидуална защита. Винаги се консултирайте с техническите данни и информацията за сигурността на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА
Лепилото е подходящо за залепване на паркет върху затоплени повърхности.