Archi + Tadelakt

Екологична мазилка, на базата на естествени съставки, с която могат да…

Описание

ARCHI+ TADELAKT

ЕКОЛОГИЧНА МАЗИЛКА, НА БАЗАТА НА ЕСТЕСТВЕНИ СЪСТАВКИ, С КОЯТО МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ ЕЛЕГАНТНИ ЕСТЕТИЧЕСКИ ЕФЕКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕТОН ЕФЕКТ.

Archi+ Tadelakt е минерална облицовка на прах за вътрешни повърхности на основата на хидравлична вар NHL 3,5 (EN 459-1), въздушна вар, внимателно подбрани инертни материали и реологични модификатори, за да се гарантира отлична приложимост.

Специалната формула позволява да се повтаря, от естетическа гледна точка, типичния завършек на мароканския Tadelakt.

Разберете повече за травертино мазилка

Характеристики

ПРИЛОЖЕНИЕ

Archi+ Tadelakt може да се прилага върху:

  • Нови и стари мазилки на основата на хидрокси-свързващи вещества;
  • Повърхности от вар и гипс;
  • Стари бои и мазилки с органична или минерална основа, сухи, плътни, абсорбиращи и кохезивни;
  • Смеси с различна минерална основа, стига да са абсорбиращи.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съдържание на свързващото вещество: естествена хидравлична вар (NHL 3,5 (EN 459-1), въздушна вар.

Вид: прах

Максимална гранулометрия на инертни материали: 0,3 мм

Времетраене на сместа: около 120 мин на 250С, относителна влажност=60%.

Водопропускливост UNI EN 1062-3: средна, w=0,20 кг/м2h^0,5

Паропропускливост UNI EN ISO 7783-2, висока, Sd=0,08 за плътност 0,6 мм (в двата слоя)

Изсъхване (на 250С и 65% относителна влажност): при допир за 2-3 часа; може да се боядисва отгоре след 12 часа (според приложената плътност).

Виж повече…

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Archi+ Tadelakt: да се използва 5,8 – 6,2 л чиста вода за всяка кутия по 15 кг Archi+ Tadelakt

Да сеизсипва внимателно Archi+ Tadelakt във водата и да се смесва с автоматизиран смесител на ниска скорост. Получената смесица трябва осигури хомогененна смес .

Хомогенизирането не трябва да се изпълни ръчно.

Да се остави да почива за 5-10 мин. преди полагането.

ОЦВЕТЯВАНЕ

Претегля се в голям и чист съд необходимата вода за приготвянето на сместа, лед което, се прибавя оцветителя и се разбърква .

След което , Archi+ Tadelakt във водата и да се смесва с автоматичен смесител на ниска скорост, до получаване на хомогенна смес.

Да се остави да почива за 5-10 мин. преди полагането.

ВНИМАНИЕ

Количеството на водата,трябва да е еднакво за следващите оцветявания на продукта.

Смяната на партидата може да доведе до различни крайни нюанси.

Времето за разбъркване трябва се поддържа постоянно.

Да не се използва продукта повече от периода pot-life ,дори и ако вискозитета на сместа го позволява.

По време на работа да не се добавя допълнително вода, за намаляване на вискозитета.

Да не се полага върху влажни повърхности, при наличието на увеличаваща се влага.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

(отнася се за външни условия на околната среда Т=250С, относителна влажност=60%).

Повърхността трябва да е суха и без прах, без солни и влажни петна.

Да се махнат евентуалните следи от арматура.

Да се махне механично или измиване с вода под високо налягане старите части или в етап на разпадане, мръсни отпадъци, да се предпазва желязната арматура покрита и да се възстановят липсващите обеми с подходящ хоросан против отдръпване.

За подготвянето на основата е възможно да се положи един или два слоя Archi+ Fondo (осовна мазилка).

На суха и плътна основа да се положи един слой разреден Decofix (пигментиран акрилен фиксатор във вода) с четка.

За значително незапрашени основи може да се положи, като алтернатива, един слой разтворен Novaprimer (пигментиран акрилен фиксатор във вода), с четка.

Да се изчака пълното изсъхване на основата и да се положи с шпакла инокс един слой Archi+ Tadelakt, до изглаждане.

Възможно е допълнително да се декорира повърхността като се положи, след поне 48 часа и върху напълно изсъхнала основа, един или няколко слоя минерална патина или мазилки Fase Silossanica, или Cera Wax.

Време за изсъхване: около 48 часа според вида на основата, абсорбирането и условията на околната среда.

ПРЕПОРЪКИ

Материалът трябва да се полага като се предпазва от студ и силни термични влияния по време на целия процес.

Да не се прилага при температура на въздуха, на основата по-ниски от +80С или по-високи от +350С.

Да не се прилага при наличието на повърхностна кондензация или под директно слънчево действие, нито на нагрети повърхности (дори и вече да са на сянка).

Да не се прилага по повърхности със солни ефлоресценции или подложени на увеличаваща се влага.

Влагата на средата трябва да е < 75%; влагата на основата трябва да е < 10%.

За да не се компрометира достигането на оптималните естетически и ефективни характеристики на продукта, се препоръчва да се полага при гореспоменатите климатични условия и повърхността да се предпазва за 48 часа, и все пак, до пълното изсъхване на продукта.

Препоръчва се да се приключи всякаква работа от същата производствена партида.

Препоръчва се да се приключи всякаква работа от същата производствена партида.

За правилната употреба на гореспоменатите продукти, на разреждането и на полагането се препоръчва внимателно четене на съответните технически указания.

По време на всички етапи от подготовката на основата, на продуктите и на полагането се препоръчва правилната употреба на оборудването и на личните предпазни средства.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

С вода, веднага след употреба.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Archi+ Tadelakt (на прах): 0,9-1,2 кг/м2, в двата слоя според вида на основата и нейното абсорбиране. Необходимо е да се провери ефективността с предварителен опит върху специфичната основа.

ЦВЕТОВЕ

Бял и цветна диаграма Archi+ Tadelakt

ОПАКОВКА

Archi+ Tadelakt кутии по 15 кг

УСЛОВИЯ ЗА ДЪЛГОТРАЙНО СЪХРАНЕНИЕ

Материалът има срок на годност, в оригиналната кутия и добре запечатана, около 12 месеца от датата на производство, стига да се съхранява в покрит склад и при температура между +50С и +350С.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

Дразни дихателните пътища и кожата./ Риск за тежки очни увреждания./ Може да провокира чувствителност при контакт с кожата./ Да се съхранява далеч от деца./ Да не се вдишва праха./ Да се избягва контакта с очите и кожата./ В случай на контакт с очите да се измият незабавно и обилно с вода и се консултирайте с лекар./ Да се използват предпазни дрехи и подходящи ръкавици и да се предпазват очите/лицето./ В случай на поглъщане се консултирайте с лекар и му покажете съдържанието или етикета.

Продуктът трябва да се транспортира, използва и съхранява според действащите наредби за безопасност и хигиена; отпадъците да се оставят да изсъхнат напълно и да се обработват като специални отпадъци.

За допълнителна информация обърнете внимание на информационния лист по безопасност.

Внимание! ФАБРИКА ЗА БОИ NOVACOLOR гарантира, че информацията в настоящата инструкция се предоставя въз основа на опита и на техническите и научни познания; но не може да поеме никаква отговорност за получените резултати при употребата им, защото условията на полагане са извън всякакъв неин контрол. Препоръчва се винаги да се проверява ефективната пригоденост на продукта в съответния единичен случай. Настоящата инструкция анулира и замества всяка предишна такава.

Видео

Каталог

Може да разгледате нашият каталог от ТУК

Галерия

Свързани продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !