Dune opaco

Dune Opaco е интериорно декоративно крайно покритие на базата на…

Описание

DUNE OPACO ДЕКОРАТИВНА МАЗИЛКА С МАТОВ ПЕРЛЕН ЕФЕКТ

Dune Opaco е интериорно декоративно крайно покритие на базата на пълнители с леко метализиран матов ефект. Тези пълнители създават една променяща се и атрактивна игра на светлината и отраженията на цветовете.

Dune Opaco осигурява постигането на  решения с мека, кадифена визия, благодарение на неговият матов перлен  ефект.

Вижте още перлени мазилки

Характеристики

НАЧИНИ НА УПОТРЕБА

Dune Opaco осигурява постигането на кадифени цветови решения и визуални и осезаеми усещания, които правят помещенията изненадващо комфортни и в крак с актуалните тенденции за интериорна декорация.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Естество на свързващия агент: акрилен емулсионен полимер.
Обемна плътност:
Dune Opaco Основа Сребро: 1.20 +/- 0.05 г/мл.

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нанасянето на Dune Opaco е лесно и практично, и позволява на професионалисти, така и непрофесионалисти, да създават най-висококачествени ефекти.
Многофункционалността на Dune Opaco позволява също така полагането му с различни инструменти, за постигането на многобройни персонализирани декорации.

Виж повече…

РАЗРЕЖДАНЕ
Dune Opaco: готов за употреба за нанасяне с неръждаема шпатула. Разредете с максимум 20% вода при нанасяне с валяк.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Разбъркайте подобаващо материала преди оцветяването и полагането му.
Не нанасяйте върху пресни и в основата си леко алкални основи, изчакайте подобаващо време за изсъхване, по принцип четири седмици. За повърхности, подложени на силно натоварване, се препоръчва нанасянето на един или повече слоеве Clear Coat (безцветно интериорно защитно покритие), подходящо разреден.

ПОДГОТВЯНЕ НА ОСНОВАТА И НАНАСЯНЕ
(При условия в помещението Т = 25°C, отн. вл. = 60%)
Повърхността трябва да бъде суха и без прах и влажни петна от соли.
Ако е необходимо, поправете или заздравете основата със специални продукти.
При наличие на мухъл обработете повърхността с подходящи продукти.
Отстранете с четка или чрез измиване евентуално наличните кристализации и белещите се части от стари боядисвания.        Премахнете остатъци от стари бои. Отстранете отлаганията от прах, смог и други чрез изчеткване.
При наличие на нееднородни и изронени основи нанесете една ръка разреден Decofix (микронизиран стенен фиксатив) с четка.
На суха и плътна основа нанесете една ръка разреден Novaprimer (пигментиран акрилен фиксатив с вода) с четка или валяк.
Изчакайте пълното изсъхване на грунда и нанесете с валяк или неръждаема шпатула един слой Dune Opaco. Отстранете евентуални натрупвания или наслагвания като минете отново все още влажната повърхност.
Изчакайте пълното изсъхване на първия слой и нанесете с помощта на неръждаема шпатула или късокосмест валяк втори неразреден, малко по-обилен слой Dune Opaco.
Минете отново все още влажната повърхност с неръждаема шпатула като обработите така, че да се получи мек дамасков ефект.
Време за изсъхване: около 24 часа според вида на основата, попивателната ѝ способност и околните условия.

ПРЕПОРЪКИ
Материалът трябва да се полага като се пази от студ и големи температурни скокове през целия етап на нанасянето.
Не полагайте при температура на въздуха, на основата и на продукта под +5°C или над +35°C или под директното въздействие на слънцето нито върху прекомерно нагрети повърхности (дори и вече да са на сянка). Влажността на околната среда трябва да е < 75%; влажността на основата трябва да бъде < 10%.
Препоръчва се изпълнението на работата с материали от същата партида на производство. При използване на различни продукции е препоръчително да се смесят помежду си с цел да се избегнат разлики в тоновете.
За правилна употреба на споменатите материали, на разреждането и на нанасянето се препоръчва внимателен прочит на съответния технически лист.
През всички етапи на подготвяне на основата, продуктите и нанасянето се препоръчва правилната употреба на инструментите и личните предпазни средства (ЛПС).

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
С вода веднага след употреба.

РAЗХОД
Dune Opaco: 8-10 м2/л при двете ръце според покривността на основата и попивателната ѝ способност.

ЦВЕТОВЕ
Base Silver и цветове по спецификацията на Dune.

ОПАКОВКИ
Разфасовки от 1 л и 5 л.

УСЛОВИЯ ЗА ТРАЙНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ
Добре е продуктът да се употреби в рамките на 2 години от датата на производство, ако се съхранява в неотворени оригинални съдове и при подходящи температурни условия.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ
Директива 2004/42/ЕО:
Dune Opaco (боя за декоративни резултати).
Пределна стойност на ЕС за Dune Opaco (кат. A/l): 200 г/л (2010 г.).
Dune Opaco съдържа най-много 200 г/л ЛОС.

Продуктът не изисква етикетиране съгласно действащите нормативни уредби.
Продуктът да се използва в съответствие с действащите норми за хигиена и безопасност. Остатъците да не се хвърлят в канализацията, водните потоци и почвата; след употреба опаковките да не се изхвърлят в околната среда, остатъците да се оставят да изсъхнат добре и да се обработят като специални отпадъци. Да се държи извън обсега на деца. При поглъщане веднага да се потърси лекар.
За допълнителна информация да се направи справка с листа за безопасност.

ВАЖНО – ЗАВОД ЗА БОИ НОВАКОЛОР гарантира, че информацията от настоящия лист е предоставена с най-доброто от своя опит и своите технически и научни познания; все пак не може да поеме никаква отговорност за получените резултати при употребата им, тъй като условията на нанасяне са извън всякакъв негов контрол. Препоръчва се винаги да се проверява действителната уместност на продукта за отделния конкретен случай. Настоящият отменя и заменя всички предишни технически листове.

Видео

Каталог

Може да разгледате нашият каталог от ТУК

Галерия

Свързани продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !