Marmorino KS

Marmorino е мазилка на варова основа, с която могат…

Описание

MARMORINO KS ВАРОВА МАЗИЛКА ЗА ИНТЕРИОР И ФАСАДИ

MARMORINO KS е мазилка на варова основа, с която могат да се постигнат различни ефекти, както и класическа имитация на МАРМОРИНО ВЕНЕЦИАНО. Предназначен е за декорации с висок стил за вътрешни и външни повърхности. Мазилката MARMORINO KS допълва по изключително елегантен начин атмосферата и обзавеждането на пространствата.

Разгледайте още варови мазилки

Характеристики

ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ

Свързващо вещество: хидратна вар, водна дисперсия на кополимер на винил Плътност: Marmorino KS:1,60+/- 0,05 гр/мл

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поради високата паропропускливостта Marmorino KS се счита за идеален завършек за всички основи, където е необходимо запазване на пропускливостта на третираната повърхност.

Виж повече…

ВНИМАНИЕ

Смесвайте по подходящ начин продукта преди оцветяване и полагане. Не полагайте върху току що поставена основа и върху основи, предразположени към алкалност, изчакайте необходимото време за  „узряване“, обикновено четири седмици.

ПОДГОТВЯНЕ НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

(Отнася се за условия на околната среда T=25° C,UR=60%)

Повърхността трябва да бъде суха, без прах и петна от влага.

Върху гладки повърхности, препоръчваме нанасянето на един  слой от Novaprimer Bianco разреден, с четка или на един слой от Acrilfix разреден, с четка или валяк с фина структура.

След най-малко 4 часа, нанесете един слой от Marmorino KS, с маламашка

След най-малко 12 часа нанесете втори слой от Marmorino KS с маламашка, преди да изсъхне напълно, се структурира по желание.

За да се получи полиран ефект е необходимо продуктът да се прицикли с маламашка.

РАЗРЕЖДАНЕ

Acrilfix (безцветен акрилен фиксатор на водна основа): разрежда се 1:5-1:6 с вода.

Novaprimer Bianco бял илиоцветен акрилен фиксатор водна основа): разрежда се 50-80% с вода.

Marmorino KS: готов за употреба.

Cera Wax (вакса): готова за употреба. Разреждане с максимум от 100% с вода в зависимост от степента на желаното покритие.

Acquadivetro (силоксанов консолидатор на водна основа): максимално разреждане 30% с вода, да се определи на място, чрез тест на нанасяне.

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТТА

Възможно е да се декорира вътрешната повърхност чрез прилагане на Cera Wax (Neutra, Gold, Silver, Bronze).

За повече информация вижте информационния лист на Cera Wax.

По-голяма защита за вътрешни и за външни може да се осигури чрез прилагане на Acquadivetro.

Задължително да се приложи Acquadivetro след най-малко 20-30 дни, от прилагането на Marmorino KS, при подходящи условия на околната среда (T=25° C,UR=60%), за да се позволи на рН на основата да падне под 12.

Важно е да се определи степента на разреждане на продукта чрез тест за прилагане на място

Приложението на Acquadivetro променя степента на гланц на повърхността, матирайки я.

Не нанасяйте при температура на въздуха, на основата и на самия продукт под +10° C или над +35° C, нито при директна слънчева светлина, нито в/у силно нагрети повърхности (дори вече да са на сянка).

Външното прилагане на Marmorino KS предполага избор на светли тонове и използването на устойчиви багрила за екстериор. Препоръчва се приключването на всяка работа с продукти от една и съща партида.

ПОЧИСТВАНЕ НА  ИНСТРУМЕНТИТЕ

С вода, веднага след употреба.

РАЗХОД

Acrilfix: 50-60 м2/л, в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

Novaprimer: 8-10 м2/л, в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

Marmorino KS: 0,8-1 Кг/м2.

Cera Wax: 15-20  м2/л, в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

Acquadivetro: 7-20 м2/л, в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

ЦВЕТОВЕ

Бяло и цветове по каталог Marmorino KS.

ОПАКОВКИ

Опаковки от 1 кг;  20 кг.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ СКЛАДИРАНЕ

Продуктът е със срок, в опаковка, 24 месеца, при положение, че се съхранява в закрит склад, в оригиналните добре затворени опаковки, при температура между +5° C и +35° C

Като се има предвид,че продуктите са на варова основа е възможно да има увеличение на вискозитета по време на съхранение.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Директива 2004/42/CE:

Marmorino KS (боя за декоративни ефекти)

Пределна стойност UE за Marmorino KS (catA/l):200 g/l (2010)

Marmorino KS съдържа максимално 102 гр/л на COV.

Дразнещ/ Риск от сериозно увреждане на очите/ Може да причини чувствителност при контакт с кожата. / Да се съхранява на недостъпни за деца места. / Да се избягва контакт с очите. / В случай на контакт с очите, незабавно измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ./ Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите и лицето./ При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Етикетиране за опасност по смисъла на директивите67/548/CEE и  1999/45/CE  и следващи изменения и допълнения.

Продукта трябва да се транспортира, съхранява и използва в съответствие с действащите стандарти за хигиена и безопасност; Оставете да изсъхнат напълно остатъчните вещества и ги третирайте като специални отпадъци.

За повече информация вижте информационния лист за безопасност.

Забележка – представената в тази техническо – информационна листовка информация е на база нашия най-добър опит; въпреки това листовката не поражда поемането на никаква отговорност от страна на нашето дружество за нанасянето на продукта, ако не е под наш пряк контрол.

Видео

Каталог

Може да разгледате нашият каталог от ТУК

Галерия

Свързани продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !