Marmur fine

MARMUR FINE е варова мазилка, която благодарение на своята универсалност…

Описание

MARMUR FINE МАЗИЛКА НА ВАРОВА ОСНОВА

MARMUR FINE е варова мазилка, която благодарение на своята универсалност, позволява реализацията на различни текстури, в зависимост от прилаганата техника. Предназначен е за декорация с висок стил за вътрешни и външни повърхности. Може да се оцвети директно или обработи допълнително с патина или вакса, постигайки ефект ТРАВЕРТИНО.

Разгледайте още варови мазилки

Характеристики

ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ

Свързващо вещество:

хидратна вар, водна дисперсия на кополимер на винил.

Плътност:

Marmur Fine: 1,68 +/- 0,05 г/мл

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поради високата паропропускливост, Marmur Fine се счита за перфектен завършек за всички основи, където е необходимо запазване на пропускливостта на третираната повърхност.

Виж повече…

РАЗРЕЖДАНЕ

Acrilfix  (безцветен акрилен фиксатор на водна основа):

разрежда се 1:5-1:6 с вода. Novaprimer Bianco (бял или цветен акрилен фиксатор водна основа): разрежда се 50-80% с вода.

Marmur Fine: готов за употреба.

Cera Wax (вакса): готова за употреба. Разреждане с максимум от 100% с вода в зависимост от степента на желаното покритие.

Acquadivetro (силоксанов консолидатор на водна основа): максимално разреждане 30% с вода, да се определи на място, чрез тест на нанасяне.

Fase silossanica/AntichePatine(патина за интериор и екстериор): Вижте информационния лист.

ВНИМАНИЕ

Смесвайте по подходящ начин продукта преди оцветяване и полагане. Не полагайте в/у току що поставена основа и в/у основи, предразположени към алкалност, изчакайте необходимото време за  “”узряване””, обикновено четири седмици.

ПРИГОТВЯНЕ НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

(Отнася се за условия на околната среда T=25° C,UR=60%)

Повърхността трябва да бъде суха, без прах и петна от влага.

Върху гладки повърхности, препоръчваме нанасянето на един слой от Novaprimer Bianco разреден, с четка  или валяк с фина структура

След най-малко 4 часа, нанесете един слой от Marmur  Fine с маламашка, eлиминирайте евентуални несъвършенство или натрупване на материал.

След най-малко 12 часа нанесете втори слой от Marmur Fine с маламашка, преди да изсъхне структурирайте.

За да се получи по гладък ефект, е необходимо преди продуктът да изсъхне напълно, да заглади с маламашка.

За по-добър естетически ефект по време на уплътняването на повърхността се препоръчва да се запази влажна основата, работейки до постигне на желания ефект.

Възможно е да се получават различни текстури ,в зависимост но начина на работа.

След най-малко 24 часа,се нанася на един или повече слоя  патина.

ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТТА

Възможно е да се защити и декорира вътрешната повърхност чрез прилагане на Cera Wax (Neutra,Gold,Silver,Bronze).

За повече информация вижте информационния лист на Cera Wax.

По-голяма защита за вътрешни и за външни може да се осигури чрез прилагане на Acquadivetro.

Задължително да се приложи Acquadivetro след най-малко 20-30 дни, от прилагането на основата, при подходящи условия на околната среда(T=25° C,UR=60%), за да се позволи на рН на основата да падне под 12. Важно е да се определи степента на разреждане на продукта чрез тест за прилагане на място.

Приложението на Acquadivetro променя степента на гланц на повърхността, матирайки я.

ПРЕПОРЪКИ

Продуктът трябва да бъде нанасян, предпазвайки го от студ и резки  температурни промени, през целия процес на нанасяне. Не нанасяйте при температура на въздуха, на основата и на самия продукт  под +10° C или над +35° C,   нито при директна слънчева светлина, нито в/у силно нагрети повърхности (дори вече да са на сянка).

Външното прилагане на Marmur fine предполага избор на светли тонове и използването на устойчиви багрила за екстериор. Препоръчва се приключването на всяка работа с продукти от една и съща партида.

ПОЧИСТВАНЕ НА  ИНСТРУМЕНТИТЕ

С вода, веднага след употреба.

РАЗХОД:

Novaprimer: 8-10  м2/л, в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

Marmur Fine: 1,5-2,5 кг/м2 за два слоя в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

Cera Wax: 15-20 м2/л, в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

Acquadivetro: 7-20 м2/л, в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

Antiche Patine: 12-15 м2/л, в зависимост от вида на основата и от попивателната й способност.

ЦВЕТОВЕ

Бяло и цветове по каталог Mineral Finishes.

ОПАКОВКИ

Опаковки от 1 кг; 20 кг.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ СКЛАДИРАНЕ

Продуктът е със срок, в опаковка, 24 месеца, при положение, че се съхранява в закрит склад, в оригиналните добре затворени опаковки, при температура между +5° C и +35° C

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Директива 2004/42/CE:

Marmur Fine  (боя за външни стени на минерална основа)

Пределна стойност UE за Marmur Fine (catA/c):40гр/л(2010)

Marmur Fine съдържа максимално 30 гр/л на COV.

Дразнещ/ Риск от сериозно увреждане на очите/ Може да причини чувствителност при контакт с кожата. / Да се съхранява на недостъпни за деца места. / Да се избягва контакт с очите. / В случай на контакт с очите, незабавно измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ./ Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите и лицето./ При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Етикетиране за опасност по смисъла на директивите67/548/CEE и  1999/45/CE  и следващи изменения и допълнения.

Продукта трябва да се транспортира, съхранява и използва в съответствие с действащите стандарти за хигиена и безопасност; Оставете да изсъхнат напълно остатъчните вещества и ги третирайте като специални отпадъци.

За повече информация вижте информационния лист за безопасност.

Забележка – представената в тази техническо – информационна листовка информация е на база нашия най-добър опит; въпреки това листовката не поражда поемането на никаква отговорност от страна на нашето дружество за нанасянето на продукта, ако не е под наш пряк контрол.

Видео

Каталог

Може да разгледате нашият каталог от ТУК

Галерия

Свързани продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !