Metallo fuso

Декоративно покритие за вътрешни повърхности на основата на метален прах.

Описание

Metallo Fuso е декоративно покритие за вътрешни вертикални повърхности, съставено от подбрани прахове на метални сплави, съединение на двукомпонентни епоксидни смоли, пълнители и специални реологични добавки, за да се придаде на продукта оптимална обработка.

Прилагането на Metallo Fuso позволява да се осъществи уникална текстура ,като подобрява по оригинален и изключителен начин обработваните повърхности, като ги преобразява в истински метал.

Характеристики

Metallo Fuso е декоративно покритие за вътрешни вертикални повърхности, съставено от подбрани прахове на метални сплави, съединение на двукомпонентни епоксидни смоли, пълнители и специални реологични добавки, за да се придаде на продукта оптимална обработка.

Прилагането на Metallo Fuso позволява да се осъществи уникална текстура като подобрява по оригинален и изключителен начин обработваните повърхности, като ги преобразява в истински метал.

Metallo Fuso се предлага във варианти на калай, мед, месинг, бронз.

Виж повече:

ПРИЛОЖЕНИЕ

С необходимите умения в процеса Metallo Fuso се прилага върху:

  • Нови и стари мазилки на основата на хидрокси-свързващи вещества;
  • Стари мазилки от вар и гипс;
  • Повърхности от гипсокартон;
  • Повърхности от бетон;
  • Стари синтетични или минерални бои;
  • Смеси с различна минерална основа, както и абсорбиращи;
  • Дървени повърхности, талашит, шперплат, МДФ плоскости и подобни;
  • PVC основа;
  • Основи от фиброцимент.

Повърхностите се подготвят адекватно според параграф „ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съдържание на свързващото вещество: епоксиден и специфичен втвърдител.

Обемна маса UNI WN ISO 2811-1:

Metallo Fuso Компонент А: 1,03 +/- 0,05 гр/мл

Metallo Fuso Компонент Б: 1,09 +/- 0,05 гр/мл

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Съотношение на смесването: 0,5 Metallo Fuso Компонент А + 0,25 Metallo Fuso Компонент Б + 3 кг Metallo Fuso прах от метални сплави (калай, мед, месинг, бронз).

Подготовка на сместа: да се хомогенизира Metallo Fuso Компонент А от евентуални утаявания. Да се добави Metallo Fuso Компонент Б в Metallo Fuso Компонент А и да се смеси с автоматичен смесител за бои до пълното хомогенизиране. Постепенно да се добавя, като постоянно се разбърква, Metallo Fuso прах от метални сплави, докато се получи хомогенна смес без буци.

Смесването на компонентите не може да се извършва механично. Препоръчва се периодично да се разбърква сместа, за да се поддържа хомогенността на смесицата.

В случай, че се иска да се намали леко вискозитета на смесицата може да се добави до 3% вода към получената смес.

Времетраене на сместа: около 30 мин. на 250 C, относителна влажност = 60%.

Време за изсъхване: на допир около 6-8 часа; може да се полира след 24 часа.

ВНИМАНИЕ

Материалът да се размеси подходящо преди полагането му.

Да не се прилага върху пресни основи и предимно алкални, да се изчака необходимото време за узряване общо за четири седмици. Полагането върху бетонови повърхности има само декоративна функция. Да не се използва в ситуации на постоянно наличие на вода, във вътрешната част на вани и подобни такива. Да не се използва продукта повече от периода pot-life, дори и ако вискозитета на смесицата го позволява. Промяната в партидата на продукцията може да доведе леки промени в цвета.

Да не се използват абразивни гъби за почистване на повърхностите.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛГАНЕ

(отнася се за външни условия на околната среда Т=250C, относителна влажност=60%).

Повърхността трябва да е суха и без прах, без солни и влажни петна.

Ако е необходимо, да се осигури ремонт или укрепване на основата със специфични продукти.

Ако има мухъл, повърхността да се обработи със съответните продукти.

Да се премахнат с четкане или чрез измиване евентуалните люспести части от старите бои.

Да се премахнат изцяло евентуалните повдигнати слоеве от вар и темперна боя. Да се отстранят натрупванията от прах, смог и други, с четка.

При наличието на некохезивна основа и запрашване, да се положи един слой Decofix (микронизиран фиксатор за стена) с четка.

За значително незапрашени основи може да се положи, като алтернатива, един слой разтворен Novaprimer (пигментиран акрилен фиксатор във вода), с четка. При наличието на специфично абсорбиращи или критични повърхности е възможно да се добави с валяк или с четка, един слой Fondo Universale (основен покриващ грунд).

Върху напълно подсушена повърхност, да се положи с шпакла инокс един слой Metallo Fuso.

Време за изсушаване: около 24 часа според вида на основата, абсорбирането и условията на околната среда.

ИЗГЛАЖДАНЕ И ПОЛИРАНЕ

Изглаждането и полирането са необходими за достигането на характерния естетически ефект на Metallo Fuso.

Препоръчва се да се използват инструменти с регулируема скорост и да могат да се свързват със система за засмукване на праха.

При изцяло изсъхнала повърхност/ след 24 часа/ да се подходи към изглаждане- с, като се използва при първи етап, една поредица от абразиви, съответно 150, 320, 500, 800. Полирането да се започне с шкурка 150 с ниска скорост. Да се продължи последователно с шкурките, като се настройва скоростта според естетическия резултат.

Да се продължи изглаждането/полирането на повърхността с абразивни дискове от 1500, 3000, 6000, като винаги се настройва скоростта на инструмента.

При приключване на работата, да се почисти повърхността с микрофибърна кърпа и евентуално като се използва неутрален почистващ препарат.

ПРЕПОРЪКИ

Материалът трябва да се полага като се предпазва от студ и силни термични влияния по време на целия процес.

Технически указания: Metallo Fuso

Ревизия № 01

Дата на съставяне: 21.12.2017 г.

Стр.: 1/2

Да не се прилага при температура на въздуха, на основата по-ниски от +100 С или по-високи от +350 С.

Да не се прилага при наличието на повърхностна кондензация или под директно слънчево действие, нито на нагрети повърхности (дори и вече да са на сянка).

Да не се прилага по повърхности със солни ефлоресценции или подложени на увеличаваща се влага.

Влагата на средата трябва да е < 75%; влагата на основата трябва да е < 4%.

За да не се компрометира достигането на оптималните естетически и ефективни характеристики на продукта, се препоръчва да се полага при гореспоменатите климатични условия и повърхността да се предпазва за 48 часа, до пълното изсъхване на продукта.

Препоръчва се да се приключи всякаква работа от същата производствена партида. В случай на употреба на различни партиди се препоръчва да се смесят различните продукции с цел да се избегне разликата в нюансите.

За правилната употреба на гореспоменатите продукти, на разреждането и на полагането се препоръчва внимателно четене на съответните технически указания.

По време на всички етапи от подготовката на основата, на продуктите и на полагането се препоръчва правилната употреба на оборудването и на личните предпазни средства.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

С вода, веднага след употреба.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Metallo Fuso: 0,6 – 1,8 кг/м2 за един слой и се отнася за полагане върху гладки повърхности и средно абсорбиращи. Необходимо е да се определи ефективността с предварителен опит върху специфичната основа.

ЦВЕТОВЕ

Калай, мед, месинг, бронз.

ОПАКОВКА

Опаковки:

Metallo Fuso Компонент А: 0,5 л

Metallo Fuso Компонент Б: 0,25 л

Metallo Fuso прах от метални сплави (калай, мед, месинг, бронз): 3 кг

УСЛОВИЯ ЗА ДЪЛГОТРАЙНО СЪХРАНЕНИЕ

Препоръчително е продуктът да се използва до 1 год. от датата на производство, ако е съхраняван в оригиналните затворени съдове и при подходящи температурни условия.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

Директива 2004/42/СЕ:

Metallo Fuso (двукомпонентни бои с висока ефективност)

Допустима норма UE за Metallo Fuso (cat A/j): 140 гр/л (2010)

Metallo Fuso съдържа максимално 140 гр/л летливи органични съединения.

Продуктът изисква етикет по смисъла на действащата наредба.

Отпадъците да не се хвърлят в канализационната система, в течаща вода и по земята; след употреба съдовете да не се разхвърлят в околната среда, отпадъците да се оставят да изсъхнат добре и да се третират като специфични.

Да се съхранява далеч от деца. В случай на поглъщане незабавно да се направи консултация с лекар.

За допълнителна информация обърнете внимание на информационния лист по безопасност.

Внимание! ФАБРИКА ЗА БОИ NOVACOLOR гарантира, че информацията в настоящата инструкция се предоставя въз основа на опита и на техническите и научни познания; но не може да поеме никаква отговорност за получените резултати при употребата им, защото условията на полагане са извън всякакъв неин контрол. Препоръчва се винаги да се проверява ефективната пригоденост на продукта в съответния единичен случай. Настоящата инструкция анулира и замества всяка предишна такава.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:
продуктът е трикомпонентен –комп.А ,комп.В и прохообразен компонент, съдържащ метални частици.

Съотношение на смесването: 0,5 Metallo Fuso Компонент А + 0,25 Metallo Fuso Компонент Б + 3 кг Metallo Fuso прах от метални сплави (калай, мед, месинг, бронз).

Подготовка на сместа: Смесва се Компонент А и  Компонент Б с бормашина до пълното хомогенизиране. Постепенно да се добавя, като постоянно се разбърква, Metallo Fuso прахообразната част, докато се получи хомогенна смес.

Отворено време на сместа – 30 минути

След нанасяне , се изчаква 24 часа  и се полира с машина, като се преминава през използването на различни шкурки от 150,300,600,800 – до 6000 .

Разходна норма: около 0,6 -1,8 м2/ кг

Видео

Каталог

Може да разгледате нашият каталог от ТУК

Галерия

Свързани продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !