Swahili opaco

SWAHILI е декоративна перлена мазилка с пясъчни частици, които придават…

Описание

Swahili пясъчна декоративна мазилка с перлен ефект

SWAHILI е декоративна перлена мазилка с пясъчни частици, които придават приятен и елегантен перлен ефект. Тези частици създават една променящa се и атрактивна игра на цвят, светлина и отблясъци. С този продукт се постигат иновативни цветови решения и визуални усещания, които придават на стените мекота и уют в крак със съвременните тенденции. Като се има предвид лесното нанасяне , SWAHILI може да се изпълни както от професионалист, така и от непрофесионалист, който също може да създаде декоративен ефект с висока стойност.

Разгледайте също и мазилки за коридор

Характеристики

ПРИЛОЖЕНИЕ
Swahili дава възможност за иновативни цветови и визуални решения в интериора.
Предвид лекотата на нанасянето му, Swahili позволява, както на
професионалисти, така и на не
професионалисти, да създадат отлични крайни ефекти.

ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ
Свързващо вещество: акрилен полимер.
Плътност:
Swahili Base Silver: 1,25 +/- 0,05 g/ml
Swahili Base Gold: 1,25 +/- 0,05 g/ml

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полагането на Swahili е лесно и практично, благодарение на ползването на четка.
Универсалността на Swahili позволява нанасянето на декоративно покритие и там, където основата не е изцяло гладка, постигайки персонализиран ефкет, по избор на клиентите.

Виж повече…

РАЗРЕЖДАНЕ
Novaprimer Bianco (акрилен фиксатор пигментиран на водна основа): разредете с 50-80% вода.
Интериорна миеща се боЯ:
разреждане най-много 15-30% вода.
Swahili:  разреждане най-много с  20% вода.

ВНИМАНИЕ
Смесвайте по подходящ начин продукта преди оцветяване и полагане.
Не полагайте в/у току що поставена основа и в/у основи, предразположени към алкалност, изчакайте необходимото за  „узряване” време, обикновено четири седмици.

ПОДГОТВЯНЕ НА ОСНОВАТА И НАНАСЯНЕ
(Отнася се за атмосферни условия   T=25° C,UR=60%)
Повърхността трябва да бъде изцяло гладка, суха, без прах и петна от влага.
При не хомогенни повърхности и при различно попиване, се препоръчва нанасянето на един слой разреден Novaprimer .
След поне 8 часа нанесете един слой разреден основа – в цвят, с валяк с къс косъм или с четка.
След поне 8 часа ,може да си нанесе втори слой за по плътна основа.
След поне  24  часа нанесете един слой  Swahili, директно или разреден най-много с
20% вода, с “четка за Swahili”.
След поне  8  часа нанесете втори слой Swahili, неразреден или разреден най-много с до 5% вода, с “четка за Swahili”.
Разреждането е по желание,в зависимост от интензивността на пясъчния ефект, който се желае
Време за изсъхване: около 24 часа, в зависимост от основата, попиването и атмосферните условия.

След поне 8 часа нанесете един слой неразреден Swahili  colorato,  с пластмасова шпатула.
След поне 8 часа нанесете втори слой неразреден  Swahili Base Silver, с пластмасова шпатула, до постигането на компактен ефект. Време за изсъхване: около 24 часа, в зависимост от основата, попиването и атмосферните условия.

Ефект “Shantung”
Повърхността трябва да бъде изцяло гладка, суха, без прах и петна от влага.
При не хомогенни повърхности и при различно попиване, се препоръчва нанасянето на един слой разреден Novaprimer Bianc, с валяк или четка.
След което се нанася основа,по  описания по горе начин.
След поне 24 часа нанесете един слой Swahili colorato,   разреден с 15-20% вода, с валяк с къс косъм. Обработете още влажната повърхност с подходящ инструмент –„трева“, за да постигнете ефект на райета, процедирайки от горе на долу
Или хоризонтално по повърхността.
След поне 8 часа нанесете един слой Swahili Base Silver,  и оброботете по същия начин.
Време за изсъхване: около 24 часа, в зависимост от основата, попиването и атмосферните условия.

Ефект “Tartan”
Повърхността трябва да бъде изцяло гладка, суха, без прах и петна от влага.
При не хомогенни повърхности и при различно попиване, се препоръчва нанасянето на един слой разреден Novaprimer Bianc, с валяк или четка.

Нанесете оснавата по описания по горе начин.
След поне 24 часа нанесете един слой Swahili colorato,   разреден с 15-20% вода, с валяк с къс косъм. Обработете още влажната повърхност с подходящ инструмент „трева“, за да постигнете ефект на райета, като я движите хоризонтално по повърхността.
След поне 8 часа, нанесете един слой Swahili, като този път движите инктрумента вертикално ,за да се постигне пресичане на линиите.
Време за изсъхване: около 24 часа, в зависимост от основата, попиването и атмосферните условия.

ПРЕПОРЪКИ
Продуктът трябва да бъде нанасян, предпазвайки го от студ и резки  температурни промени, през целия процес на нанасяне.
Не нанасяйте при температура на въздуха, на основата и на самия продукт  под +5° C или над +35° C, нито при директна слънчева светлина, нито в/у силно нагрети повърхности (дори вече да са на сянка). Препоръчва се приключването на всяка работа с продукти от една и съща партида.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
С вода, веднага след употреба.

РАЗХОД
Novaprimer Bianco: 8-10 m2/l, в зависимост от вида основа и попиването.
основа: 5-6 m2/l, за две ръце, в зависимост от вида основа и попиването.
Swahili: 6-7 m2/l, в зависимост от вида основа и попиването.

ЦВЕТОВЕ
Base Silver, Base  Gold и цветове по каталог Swahili.

ОПАКОВКИ
Опаковки от 1 л; 5 л.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ
Срок на годност в опаковка 24 месеца, при условие че се съхранява на закрито, в оригинални добре затворени опаковки, при температура м/у +5° C и +35° C.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Директива 2004/42/CE:
Swahili ( боя за декоративни ефекти) Пределна стойност UE за Swahili (cat A/l):200 g/l (2010)
Swahili максимално съдържание 45 g/l COV.
Продуктът не изисква етикетиране по смисъла на Указ   65   от   14/03/03   и последващи изменения и допълнения. Използвайте продукта, спазвайки действащите правила за хигиена и сигурност; след употреба не изхвърляйте опаковката в околната среда, оставете остатъците да изсъхнат добре и ги третирайте като специални отпадъци. Съхранявайте на недостъпни за деца места. Използвайте в проветливи помещения.
В случай на контакт с очите, измийте веднага обилно с вода. В случай на поглъщане се консултирайте веднага с лекар и му покажете опаковката или етикета. Не изхвърляйте остатъци от продукта в канализацията, в реки и  в/у земната повърхност.
За повече информация прочетете информационния лист за безопастност.

Забележка – представената в тази техническо – информационна листовка информация е на база нашия най-добър опит; въпреки това листовката не поражда поемането на никаква отговорност от страна на нашето дружество за нанасянето на продукта, ако не е под наш пряк контрол.

Видео

Каталог

Може да разгледате нашият каталог от ТУК

Галерия

Свързани продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !