Wall 2 floor

Wall2Floor е многослойна минерална система, която ви позволява…

Описание

Wall2Floor е многослойна минерална система, която ви позволява да получите непрекъснати и безшевни покрития върху хоризонтални и вертикални повърхности, според най-новите тенденции във висококачествената архитектура за гражданска употреба.

Елегантен. Модерен. Разнообразен. Wall2Floor е настояще и минало без граници. Wall2Floor украсява древни и съвременни среди, като предлага хроматични решения и текстури, замърсени от миналото и настоящето.

Сила и цвят. Wall2Floor подобрява материала като съвременен, уникален и неподражаем декоративен елемент.

Wall2Floor дава живот на изчистени линии и уникални повърхности, които се свързват отново с основно измерение, където истинският лукс е бетонът и естествената елегантност.

Технология и дизайн в услуга на благополучието. Преустройство на изоставени площи, обновяване на пространства за ежедневна употреба, лекота на почистване и поддръжка на повърхности, според тенденциите в дизайна и архитектурата от години.

Характеристики

Свързана система за декорация на стени и подове.

 

ОПИСАНИЕ

Wall2Floor е минерално покритие за декорация на интериорни и екстериорни повърхности, както хоризонтални така и вертикални. Това е многослойна система с лесно нанасяне, която позволява изпълнението на плътни покрития без добавки според най-новите тенденции на архитектурата.

Системата Wall2Floor  дава възможност за освежителни работи по хоризонтални и вертикални основи като се съчетава с вече съществуващите крайни покрития.

 

Виж повече…

ПРИЛОЖЕНИЯ

Wall2Floor намира своето идеално място в сферата на частното или търговско гражданско строителство с конкретни модулни решения за всяко предназначение в състояние да покрият нуждите на различните сектори на употреба:

–    Граждански (частна или търговска архитектура като например апартаменти, бутици, магазини);

–    Офисен (слабо посещавани частни или обществени офиси);

–    Уелнес (спа, оздравителни центрове);

–    Търговски (силно посещавани обществени търговски помещения като например: изложбени зали, рецепции, хотели, обществени офиси);

–    Открит (балкони, външни площи).

 

Системата Wall2Floor  може да се нанася върху:

–    бетон;

–    замазки (циментови обикновени, с топлинно регулиране, плаващи и др.);

–    повърхности с фаянсови и теракотни плочки, гранитогрес, мозайка;

–    повърхности със съществуващи епоксидни или полиуретанови покрития;

–    повърхности от естествен и възстановен камък;

–    разнообразни минерални амалгами, стига да са попиващи;

–    нови и стари мазилки на базата на хидравлични свързващи средства;

–    органични или минерални декоративни покрития;

–    гипсови или гипсокартонени повърхности (само вертикални).

 

Изисквания:

Повърхностите трябва да са чисти, сухи, хомогенни и плътни, без петна от соли на влагата, без вакси, масла и прах.

При замазки с топлинно регулиране, преди полагане на системата Wall2Floor се уверете, че са били извършени предвидените изпробвания, за да се изключи образуването на конденз, напуквания или увреждания по повърхността, които в никакъв случай не трябва да се считат за дължащи се на системата Wall2Floor.

В банните помещения без теракотна облицовка да бъдат направени технологичните наклони за оттичане на водата.

 

Динамичните фуги трябва да останат свободни при евентуалното поемане на движенията на конструкцията, не трябва да се свързват или покриват по какъвто и да било повод.

 

 

 

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ

Системата Wall2Floor не може да се нанася върху настилка с плочки, хоризонтални и вертикални основи, които не предлагат нужните гаранции по отношение на прилепване и размерна стабилност.

Като неподходящи се явяват следните повърхности:

–    настилка с плочки;

–    паркет;

–    линолеум;

–    дървени паркети;

–    боядисани и небоядисани метални повърхности;

–    повърхности от стъкло, стъклобетон;

–    влажни основи или при наличие на покачваща се влага;

–    да не се нанася върху санитарно оборудване или други основи, където може да се образува задържане на вода.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продължителният контакт със сапуни, масла, кремове и течности като цяло или с мокри предмети може да причини образуването на петна или избледнявания и потъмнявания по контактната повърхност.

При нови циментови основи да се изчаква поне четири седмици за изсъхване.

Употребата на продукта се препоръчва само за работници с доказан опит в сферата на облицоването.

 

Повече подробности могат да се открият в ПРИЛОЖЕНИЕТО СИСТЕМА WALL2FLOOR към техническия лист.

 

ПРЕПОРЪКИ

Да се проверят предварително годността и състоянието на инструментите и на личните предпазни средства (очила, ръкавици, наколенници и др.).

Продуктите да не се излагат за дълги периоди на преки източници на топлина или на температури под +5°C. При застояване на продуктите на температура, близка до +5°C, се препоръчва преди използване да се изнесат на място с подходяща температура, за да се доведат до температура на употреба, не по-ниска от +10°C. При съхранение на температури под +10°C продуктите да се темперират като се сложат в надлежно отоплено помещение.

Да не се използва пряк източник на топлина, огън, горещо тяло или подобни. Ниските температури повишават вискозитета в кутията като затрудняват употребата и удължават или забавят процеса на изсъхване и втвърдяване на различните продукти.

Когато е необходимо нанасянето на системата Wall2Floor върху вертикални и хоризонтални повърхности на едно и също помещение, е препоръчително да се действа с нанасяне на системата първо по всички вертикални и след това по хоризонталните повърхности.

Във всички етапи на нанасяне на системата Wall2Floor свалянето на тиксото трябва да бъде извършено преди пълното втвърдяване на нанесения слой.

Препоръчва се работата да бъде изпълнена с материали от една и съща производствена партида. При използване на различни производствени партиди е препоръчително да се смесят помежду им различните продукции, за да се избегнат леки разлики в тоновете. За дейности, при които поради форсмажорни обстоятелства се наложи продължаване с нова продукция, да не се извършва пряко допиране на боите. За свързването им използвайте евентуалните прекъсвания на повърхността като лайсни, ъгли, разширителни фуги и други.

Уверете се, че е било нанесено нужното количество материал, особено при наличие на ъгли, стърчащи ръбове, стъпала, прагове. Препоръчва се ъглите, стърчащите ръбове, стъпалата, праговете да се покрият с надлежни предпазни ъгли. Може да се използват скрити предпазни ъгли, които ще се покрият от слоевете Wall2Floor Rasal и Wall2Floor Top Coat.

Да се внимава особено при нанасянето на продукта вътре в банни помещения или върху други повърхности, изложени на контакт с вода. Да не се оставя вода да застоява в продължителен контакт с повърхността.

За да се осигури допълнителна защита за повърхността, особено за ръбовете и ъглите, на пазара съществуват модели на открити предпазни ъгли, които се поставят върху готовата повърхност.

Добра практика е да се използват винаги нови или все пак добре почистени инструменти като при нужда се сменят след края на всеки етап на нанасяне.

Важни бележки:

Системата Wall2Floor се изпълнява на място. През етапите на нанасяне могат да се забележат следи от инструментите за полагане (валяци, шпатули и др.) и характерните резултати, които съпътстват декорацията на повърхността. Препоръчва се да се вземат нужните мерки, за да се избегне засядането по повърхността на прах, насекоми или други случайно внесени материали например от вятъра. Освен това да не се забравя, че всички материали подлежат на изхабяване и следователно се надраскват. Да се внимава особено при нанасянето на продукта вътре в бани и подобни помещения или върху други повърхности, изложени на контакт с вода.

В банните помещения без теракотна облицовка да бъдат направени технологичните наклони за оттичане на водата. Направата на поддушово корито трябва да бъде проектирано при ремонт или строителство, за да се предвидят подобаващите хидроизолации. Да не се оставя вода да застоява в продължителен контакт с повърхността. Продължителният контакт със сапуни, масла, кремове и течности като цяло или с мокри предмети може да причини образуването на петна или избледнявания и потъмнявания по контактната повърхност.

 

 

ОКОЛНИ УСЛОВИЯ

Повърхностите трябва да бъдат защитени от мраз и големи температурни скокове през целия процес на полагане. Да не се нанася при температура на въздуха, основата и продукта под +10°C или над +35°C или под прякото въздействие на слънцето нито по прекомерно загрети повърхности (дори вече да са на сянка), нито по влажни или мокри повърхности.

Условията на средата и основата, за да се пристъпи към нанасяне на системата Wall2Floor, са:

–    температура на въздуха: мин. +10°C / макс. +35°C;

–    относителна влажност на въздуха: <75%;

–    температура на основата: мин. +10°C / макс. +35°C;

–    влажност на основата: <4%.

Нанасянето при условия, различни от гореописаните, би могло да причини отклонения или дефекти във физичните и химичните характеристики и естетичния ефект на системата Wall2Floor.

 

 

ПРИГОТВЯНЕ И НАНАСЯНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА WALL2FLOOR

 

ПРОДУКТИ ОБИКНОВЕНИ ЗАМАЗКИ;

БЕТОН;

МИНЕРАЛНИ АМАЛГАМИ

ПОВЪРХНОСТИ С ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ, ЕСТЕСТВЕН ИЛИ ВЪЗСТАНОВЕН КАМЪК; ЕПОКСИДНИ ИЛИ ПОЛИУРЕТАНОВИ ПОКРИТИЯ НЕРАВНИ ПОПИВАЩИ МИНЕРАЛНИ

ПОВЪРХНОСТИ

Грундове Decofix n   n
Wall2Floor Athena   n  
Шпакловки Wall2Floor Easyflat     n
Wall2Floor Rasal n n  
Технически помощни средства Wall2Floor Rete n n  
Декоративни покрития Wall2Floor Top Coat + Wall2Floor Componente B n n n
Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B n * n * n *

 

 

Декоративни помощни средства Wall2Floor Patina n ** n ** n **
Грундово покритие Wall2Floor Primer n n n
Защитни покрития Wall2Floor Clear Finish (Matt/Satin/Glossy) (A+B) n n n

*При полагане на Wall2Floor Top Coat Fine да не се полага Wall2Floor Primer

**При декориране с Wall2Floor Patina полагането трябва да се извърши преди Wall2Floor Primer

 

Грундове

Decofix: фиксатив и стабилизатор с вода на базата на микро-емулсии.

Приготвяне на продукта: разредете продукта с чиста вода. Разреждането варира в зависимост от вида основа за обработка.

За гипсови и гипсокартонени повърхности разредете с от 50 до 100% вода.

За повърхности, изпълнени с минерални амалгами, обикновени замазки, нови и стари мазилки на базата на хидравлични свързващи средства, стари изронени боядисвания разредете с от 100 до 200% вода.

За каменни и бетонени повърхности разредете с от 200 до 300% вода.

Инструменти за полагане: валяк, четка.

Нанасяне: нанесете равномерно продукта по цялата повърхност.

Бр. слоеве: 1.

Разход: 8-18 м2/л на слой според вида на основата и попивателната ѝ способност.

Време за изсъхване: на допир около 2-4 часа; може да се боядисва отгоре след 4 часа.

 

Wall2Floor Athena: свързващ грунд на базата на воднодисперсни акрилни полимери, специален за непопиващи основи.

Приготвяне на продукта: разбъркайте на ръка продукта преди употреба.

Разреждане: продуктът е готов за употреба, да не се разрежда.

Инструменти за полагане: валяк, четка.

Нанасяне: нанесете равномерно продукта по цялата повърхност, внимавайте за фуги, ъгли и ръбове.

Бр. слоеве: 1.

Разход: 15-20 м2/л на слой според вида на основата и попивателната ѝ способност.

Време за изсъхване: на допир около 4-6 часа; може да се боядисва отгоре след 8 часа.

 

Шпакловки

Wall2Floor Easyflat: бавновтвърдяващ циментов кит.

Съотношение на разбъркване: използвайте 4 л чиста вода за всяка 25-килограмова торба Wall2Floor Easyflat.

Приготвяне на сместа: изсипете в чист съд водата за сместа. Добавяйте бавно Wall2Floor Easyflat към водата като разбърквате с механичен миксер, снабден със спираловидна бъркалка.

Време за смесване: около три минути до пълно свързване. Получената смес трябва да осигури хомогенен разтвор с променлив вискозитет и без бучки. Разбъркването не може да се извършва на ръка.

Време на трайност на сместа: около 20 минути.

Инструменти за полагане: неръждаема шпатула.

Нанасяне: нанесете една ръка Wall2Floor Easyflat, разнесете равномерно продукта по цялата повърхност. Продуктът може да бъде нанасян на дебелини от 3 мм до 20 мм. За дебелини над 3 мм се препоръчва повърхността да се раздели на секции.

Бр. слоеве: 1.

Разход (за праха): 3.0-8.0 кг/м2 за дебелина 5 мм на слой.

Време за изсъхване за дебелини до 3 мм: на допир около 6-8 часа; може да се боядисва отгоре след 12 часа; за дебелини над 3 мм – до 3 дни.

 

Wall2Floor Rasal: подготвителна циментова шпакловка.

Съотношение на разбъркване: използвайте 5-6 л чиста вода за всяка 25-килограмова торба Wall2Floor Rasal.

 

Приготвяне на сместа: изсипете в чист съд водата за сместа. Добавяйте бавно Wall2Floor Rasal към водата като разбърквате с механичен миксер, снабден със спираловидна бъркалка.

Време за смесване: около три минути до пълно свързване. Получената смес трябва да осигури хомогенен разтвор с променлив вискозитет и без бучки. Разбъркването не може да се извършва на ръка.

Време на трайност на сместа: около 120 минути.

Инструменти за полагане: неръждаема шпатула.

Нанасяне: нанесете първата ръка Wall2Floor Rasal като вградите арматурна мрежа от фибростъкло с анти-алкална обработка с номинално тегло 80-90 гр/м2 ± 5% (Wall2Floor Rete). Долепете краищата на мрежата, без да се застъпват.

Изчакайте повърхността да изсъхне, обикновено след 6-8 часа, и нанесете с неръждаема шпатула втората ръка Wall2Floor Rasal за заглаждане.

Бр. слоеве: 2.

Разход (за праха): 0.8-1.3 кг/м2 на слой.

Време за изсъхване: на допир около 6-8 часа; може да се боядисва отгоре след 8 часа.

 

Технически помощни средства

Wall2Floor Rete: арматурна мрежа от фибростъкло с анти-алкална обработка с номинално тегло 70÷90 гр/м2 ± 5%.

Мрежата трябва да бъде вградена в първия слой, без да се застъпват краищата ѝ.

Размери: дължина 50.0 м и ширина 1.0 м.

 

Декоративни покрития

Wall2Floor Top Coat: декоративно покритие за хоризонтални и вертикални повърхности.

Съотношение на смесване в тегло: 15 кг Wall2Floor Top Coat + 5 кг Wall2Floor Componente В.

Разреждане: получената смес може да се разреди като се добавят до 5% вода.

Оцветяване: разбъркайте Wall2Floor Top Coat преди оцветяването. Пристъпете към оцветяването с тонираща система Mixcolor от Новаколор. Разбъркайте с жироскопичен или механичен миксер със спираловидна бъркалка оцветителя Wall2Floor Top Coat.

Приготвяне на сместа: едва непосредствено преди полагането на продукта на обекта прибавете към всяка 15-килограмова опаковка Wall2Floor Top Coat по една 5-килограмова опаковка Wall2Floor Componente В. Прибавянето на съставката на прах (Wall2Floor Componente В) трябва да бъде постепенно, а разбъркването извършено с механичен миксер, снабден със спираловидна бъркалка. Разбъркването на двете съставки не може да се извършва на ръка.

Време за смесване: около три минути до пълно свързване. Получената смес трябва да осигури хомогенен разтвор с променлив вискозитет и без бучки.

Време на трайност на сместа: около 120 минути.

Инструменти за полагане: неръждаема шпатула.

Нанасяне: нанесете първа ръка Wall2Floor Top Coat, предварително разбъркан с Wall2Floor Componente B, за заглаждане. Изчакайте повърхността да изсъхне, около 6-8 часа, и нанесете втора ръка Wall2Floor Top Coat, предварително разбъркан с Wall2Floor Componente B, като обработите повърхността според желания естетичен ефект.

Бр. слоеве: 2.

Разход (за сместа Wall2Floor Top Coat + Wall2Floor Componente B): 1.2-1.5 кг/м2 при двата слоя.

Време за изсъхване: на допир около 6-8 часа; може да се боядисва отгоре след 8 часа.

 

Wall2Floor Top Coat Fine: декоративно покритие за интериорни и екстериорни хоризонтални повърхности.

Съотношение на смесване в тегло: 15 кг Wall2Floor Top Coat Fine + 5 кг Wall2Floor Componente В.

Разреждане: получената смес може да се разреди като се добавят до 5% вода.

Оцветяване: разбъркайте Wall2Floor Top Coat Fine преди оцветяването. Пристъпете към оцветяването с тонираща система Mixcolor от Новаколор. Разбъркайте с жироскопичен или механичен миксер със спираловидна бъркалка оцветителя Wall2Floor Top Coat Fine.

Приготвяне на сместа: едва непосредствено преди полагането на продукта на обекта прибавете към всяка 15-килограмова опаковка Wall2Floor Top Coat Fine по една 5-килограмова опаковка Wall2Floor Componente В. Прибавянето на съставката на прах (Wall2Floor Componente В) трябва да бъде постепенно, а разбъркването извършено с механичен миксер, снабден със спираловидна бъркалка. Разбъркването на двете съставки не може да се извършва на ръка.

Време за смесване: около три минути до пълно свързване. Получената смес трябва да осигури хомогенен разтвор с променлив вискозитет и без бучки.

Време на трайност на сместа: около 120 минути.

Инструменти за полагане: неръждаема шпатула.

Нанасяне: нанесете първа ръка Wall2Floor Top Coat Fine, предварително разбъркан с Wall2Floor Componente B, за заглаждане. Изчакайте повърхността да изсъхне, около 6-8 часа, и нанесете втора ръка Wall2Floor Top Coat Fine, предварително разбъркан с Wall2Floor Componente B, като обработите повърхността според желания естетичен ефект.

Бр. слоеве: 2.

Разход (за сместа Wall2Floor Top Coat Fine + Wall2Floor Componente B): 1.0-1.2 кг/м2 при двата слоя.

Време за изсъхване: на допир около 6-8 часа; може да се боядисва отгоре след 8 часа.

 

Wall2Floor Componente B: добавка на прах специално за Wall2Floor Top Coat и Wall2Floor Top Coat Fine.

 

Декоративни помощни средства

Wall2Floor Patina (Злато, Сребро, Платина, Мат): декоративна патина за интериорни повърхности.

Приготвяне на продукта: разбъркайте на ръка продукта преди употреба.

Оцветяване: разбъркайте Wall2Floor Patina преди оцветяването. Пристъпете към оцветяването с тонираща система Mixcolor от Новаколор. Разбъркайте с жироскопичен миксер.

Разреждане: продуктът е готов за употреба, да не се разрежда.

Инструменти за полагане: неръждаема шпатула, гъба, гъбена маламашка.

Нанасяне: може да нанесете с неръждаема шпатула, гъба, гъбена маламашка една ръка Wall2Floor Patina, като обработите повърхността според желания естетичен ефект.

Бр. слоеве: 1.

Разход: 8-15 м2/л на слой.

Време за изсъхване: на допир около 6-8 часа; може да се боядисва отгоре след 8 часа.

 

Грундово покритие

Wall2Floor Primer: двукомпонентен грунд с висока проникваща способност.

Каталитично съотношение в тегло: 2 части компонент А + 1 част компонент В.

Приготвяне на сместа: разбъркайте Wall2Floor Primer Componente А заради възможни утаявания. Изсипете Wall2Floor Componente B в Wall2Floor Primer Componente А и разбъркайте на ръка за около 45-60 секунди.

Разреждане: разредете получената смес (0.500 л компонент А + 0.250 л компонент В) като добавите 3 л вода.

Инструменти за полагане: мохерен валяк за нанасянето; гъбена маламашка за изравняване.

Време на трайност на сместа: около 60 минути.

Нанасяне: нанесете една ръка предварително приготвен Wall2Floor Primer. Разпределете равномерно и хомогенизирано продукта по повърхността като се погрижите да запълните порьозността на основата с помощта на гъбена маламашка. Във всички етапи на боядисването разстилането на крайното покритие не трябва да бъде извършено след 72 часа от нанасянето на предишния слой.

Бр. слоеве: 1.

Разход (за сместа А+В): 80-90 м2/л на слой.

Време за изсъхване: на допир около 10-12 часа; може да се боядисва отгоре след 12 часа.

 

Защитни покрития

Wall2Floor Clear Finish (Matt/Satin/Glossy): двукомпонентно полиуретаново крайно покритие с вода.

Каталитично съотношение в тегло: 10 части компонент А + 3 части компонент В.

Приготвяне на сместа: разбъркайте Wall2Floor Clear Finish А заради възможни утаявания. Изсипете Wall2Floor Clear Finish B в Wall2Floor Clear Finish А и разбъркайте на ръка за около 45-60 секунди. Иначе може да се разбърка с механичен миксер с бъркалка на бавна скорост за около 1 минута. Получената смес не трябва да има бучки, неразбъркани части от двете съставки, нечистоти.

Разреждане: може да разредите получената смес като добавите до 10% вода.

Преди нанасяне на всяка ръка Wall2Floor Clear Finish е препоръчително получената смес да се прецеди с платнен, найлонов филтър или филтрираща фуния за боя с отвор на бримката от 40 ÷ 90 микрона.

Време на трайност на сместа: около 60 минути.

Нанасяне: нанесете две ръце предварително приготвен Wall2Floor Clear Finish. Разпределете равномерно продукта по цялата повърхност, без да оставяте натрупвания. Особено внимавайте при нанасянето по ъгли и ръбове. Изчакайте подобаващо време за изсъхване между едната и другата ръка.

Бр. слоеве: 2.

Разход (за сместа А+В): 6-7 м2/л при двата слоя.

Време за изсъхване: може да се ходи отгоре след поне 24 часа; пълно втвърдяване: 7 дни.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистването на инструментите трябва да бъде извършено с вода веднага след употреба.

 

УСЛОВИЯ ЗА ТРАЙНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ

Стабилност в неотворени оригинални опаковки в закрит склад и при подходяща температура:

1 година за продуктите на прах и двукомпонентните продукти, 2 години за продуктите на паста.

Максимална температура на съхранение: +35°C.

Минимална температура на съхранение: +5°C.

 

ОЦВЕТЯВАНЕ

Оцветяването може да бъде получено с тониращата система Mixcolor от Новаколор. Препоръчва се използването само на устойчиви и изпробвани оцветяващи пасти върху минерални системи със силно алкални рН. Могат да се оцветяват Wall2Floor Top Coat, Wall2Floor Top Coat Fine, Wall2Floor Patina Neutra. Що се отнася до Wall2Floor Top Coat тази операция се извършва винаги преди добавянето на Wall2Floor Componente B. Добра практика е винаги да се използва материал от една и съща производствена партида.

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Първите дейности по почистване трябва да бъдат извършени след втвърдяване и по принцип най-малко след поне 7-дневен период (изчислен при средна температура 25°C и влажност 60%). По принцип повърхностите, покрити със системата Wall2Floor, могат да се мият с подходящи не агресивни почистващи препарати (неутрални) със студена или умерено топла вода (да не се превишават никога 40°C температура на измиване, за да се избегнат топлинни шокове и почистване с пара). Да не се използват четкови машини, които биха могли да надраскат и изменят работните характеристики и естетичния ефект.

Поради същите причини да не се използват силно алкални или киселинни препарати против котлен камък, които биха могли да развалят покритата с Wall2Floor повърхност.

Повърхностите притежават добра устойчивост на голямо разнообразие от обичайно използвани в битовата и професионалната сфера вещества.

Добър принцип е бързо да се извърши премахването на агресивните вещества и почистването с вода, за да се избегне продължителният контакт с тях и евентуално възможно разяждане на повърхностната част на Wall2Floor.

Да се избягват продължителни задържания на кафе, лимонов сок, чай, оцет, доматен сок, продукти против варовик и изобщо киселинни или алкални почистващи препарати

Поддръжката на повърхностния слой трябва да бъде извършена след изшкурване и последващо почистване. Препоръчва се използването на същото вече нанесено крайно покритие като се следват описаните по-горе начини.

.

 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Дразнещ / риск от сериозно увреждане на очите / дразнещ за кожата / да се държи извън обсега на ръцете / да се избягва контактът с очите / при контакт с очите измийте незабавно и обилно с вода и се консултирайте с лекар / да се използват подходящи ръкавици и да се предпазят очите/лицето / да не се вдишва прахът / при поглъщане незабавно се консултирайте с лекар и му покажете опаковката или етикета.

Продуктът трябва да се превозва, използва и съхранява съобразно действащите правила за хигиена и безопасност; остатъците да се оставят да изсъхнат напълно и да се обработят със специални отпадъци.

За допълнителна информация да се направи справка с лист за безопасност.

Видео

Каталог

Може да разгледате нашите каталози от ТУК

Галерия

Свързани продукти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !